+4

Tìm hiểu yêu cầu và thực hiện kiểm thử chay

Đối với một kiểm thử viên, việc tiếp nhận một ứng dụng và thực hiện kiểm thử khi không có thời gian chuẩn bị các tài liệu test là việc khá thường xuyên xảy ra. Vậy, Kiểm thử viên thực hiện kiểm thử như nào cho hiệu quả trong trường hợp thời gian tìm hiểu tài liệu ngắn?

1/ Khái niệm về test chay

 • Khái niệm test chay:
  • Test không có tài liệu đầu vào ( testcase, test data, test design)
  • Test nhằm phục vụ cho những dự án quá gấp hoặc support dự án không được theo từ đầu.
 • Khi nào chấp nhận test chay?
  • Dự án quá gấp, không đủ thời gian cho nhóm phát triển lập tài liệu
  • Requirements không thể được xác lập rõ ràng

2/ Phương pháp khảo sát nhanh tài liệu

A/ Phần mềm có tuân theo các chuẩn quy định chuẩn không ?

Khảo sát phầm mềm có phải tuân theo các chuẩn quy đinh chung như :

 • Hợp thức các thuật ngữ và quy ước. Nếu phần mềm được làm riêng cho một công ty nào đó hãy sử dụng các thuật ngữ và quy ước của họ.
 • Yêu cầu công nghiệp. Trong mỗi lĩnh ứng dụng như y tế, dược phẩm, tài chính, ..., đều có các chuẩn riêng và nghiêm ngặt của họ mà phầnmềm phải tuân thủ.
 • Chuẩn quy định bởi chính phủ. Chính phủ có những quy dịnh, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và quản lý mà phần mềm phải tuân thủ.
 • Giao diện đồ họa với người sử dụng (GUI). Các phần mềm chạy trong Windows hoặc Macintosh phải tuân thủ các quy định về giao diện đồ họa của các hệ điều hành này.
 • Chuẩn bảo mật. Phần mềm có thể phải thỏa mãn một số quy định về bảo mật mà cần phải được chứng nhận và cấp phép.

B/ Cách tiếp cận tài liệu đặc tả

Phương pháp tiếp cận :

 • Đọc hiểu các luồng màn hình và luồng nghiệp vụ.
 • Xác nhận lại các từ ngữ không rõ nghĩa hoặc yêu cầu như:
  • Luôn luôn, mỗi một, tất cả, không có, không bao giờ. Những từ như vậy mô tả sự tuyệt đối và chắc chắn. Hãy xét xem tình trạngcó đúng như vậy không, có trường hợp nào vi phạm các khẳng định đó hay không.
  • Tất nhiên, do đó, rõ ràng là, hiển nhiên là. Các từ này được dùng để thuyết phục người khác chấp nhận cái gì đó. Đừng có rơi vào các bẫy đó.
  • Nào đó, đôi khi, thông thường, thường gặp, hầu hết. Các từ này là nhập nhằng, không có nghĩa rõ ràng và không thể kiểm thử, chẳng hạn bạn phải kiểm thử tính “đôi khi” thế nào?
  • Vân vân, chẳng hạn, như vậy. Các từ này thường mô tả thứ mà không thể kiểm thử được.
  • Tốt, nhanh, rẻ, hiệu quả, ổn định. Những từ không định lượng như vậy sẽ mô tả các hạng mục không thể kiểm thử được nếu khôngđược làm chi tiết hóa sau này.
  • Xử lý, từ chối, bỏ qua, bị khử. Những thuật ngữ này thường dấu trong nó những chức năng cần phải đặc tả đầy đủ.
  • Nếu ... thì (thiếu trái lại). Trường hợp “trái lại” có thể bị bỏ quên. Hãy tránh các khẳng định như vậy.

C/ Khảo sát nhanh ứng dụng cần test có tương tự với sản phẩm nào đã test không

Các điểm cần xem xét với những sản phẩm tương tự nếu có như:

 • Kích cỡ. Các đặc trưng sẽ nhiều hơn hay ít hơn? Chương trình sẽ ít hay nhiều lệnh hơn, việc kiểm thử có bị ảnh hưởng bởi kích cỡ không?
 • Độ phức tạp. Tương tự như kích cỡ, độ phức tạp sẽ cao hơn hay thấp hơn, và điều đó ảnh hưởng thế nào đến kiểm thử?
 • Tính khả kiểm thử. Liệu ta có đủ tài nguyên, thời gian và trình độ để kiểm thử phần mềm như vậy?T
 • Chất lượng và độ tin cậy. Liệu phần mềm này đại diện cho chất lượng của phần mềm đang xây dựng, độ tin cậy sẽ cao hơn hay thấp hơn?
 • Tính bảo mật. Phần mềm cạnh tranh này có tính bảo mật so với sản phẩm ta đang phát triển thế nào?

3/ Phương pháp thực hiện test chay cho hiệu quả

Khi kiểm thử cần chú ý như sau:

 • Thống nhất với nhóm phát triển danh sách những vùng trọng tâm cần test
 • LỰa chọn những ca kiểm thử hiệu quả nhờ vào việc sử dụng các kỹ thuật viết testcasse
 • Tập trung test với cường độ cao
 • Thường xuyên review Mức độ khẩn cấp của các lỗi.
 • Làm các báo cáo ngắn và linh hoạt về tình trạng lỗi để thúc đẩy tiến độ fix lỗi

Hi vọng, với bài viết này, mang lại cho mọi người một cách tiếp cận tài liệu nhanh để có thể thực hiện kiểm thử các ứng dụng như này.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.