0

Tạo các đoạn mã Snippet tuỳ chỉnh trong XCode

Đây là bài dịch từ của một chia sẻ trên trang medium.com, bài viết nguồn mời các bạn xem tại đây: https://medium.com/@abhimuralidharan/ios-tips-creating-custom-code-snippets-in-xcode-d91facf5e242

Làm sao để tạo được các đoạn mã tuỳ chỉnh Snippet trong XCode? Nó rất đơn giản.

Bất cứ khi nào bạn cần tìm thấy một đoạn mã hữu dụng cái mà bạn có thể sẽ tái sử dụng trong Xcode, hãy tạo ra một Snippet cho đoạn mã đó. Code Snippet nằm ở góc dưới bên phải của XCode, phía dưới phần Utilites

Code Snippet Section

XCode có khá nhiều các Snippet mặc định. Để sử dụng các Snippet này, bạn chỉ cần kéo nó vào Editor và dùng nó. Chúng rất hữu dụng trong quá trình chúng ta lập trình.

Cách tạo đoạn mã Snippet trong XCode

Việc tạo một đoạn mã Snippet khá đơn giản. Chỉ việc chọn đoạn mã mà bạn muốn chuyển nó thành Snippet, sau đó kéo nó vào phần Snippet Code trong XCode. Một cửa sổ sẽ xuất hiện, tại đây bạn có thể thay đổi tên và thêm mô tả cho Snippet

Tạo một đoạn mã Snippet

Bây giờ, đoạn mã Snippet của bạn đã được tạo. Để sử dụng nó, bạn chỉ cần kéo nó từ phần Code Snippet trong XCode vào khu vực Editor .

Sử dụng đoạn mã Snippet

Nếu bạn muốn một số mã placeholder (như giá trị của biến, thông điệp...) trong đoạn mã Snippet, bạn có thể chỉnh sửa Snippet và thêm mã placeholder. Placeholder được viết với định dạng sau:

let const = <# placeholder_text/code #>

Chỉnh sửa Snippet

Mình có thêm một lưu ý nữa với các bạn khi sử dụng Snippet, trong Snippet có một thông tin có tên là Completion Shortcut, đây là thông tin mà Search Suggestion của XCode sử dụng để đưa ra gợi ý khi chúng ta viết mã.

Dưới đây là một tập hợp các Snippet tiện ích, các bạn có thể tham khảo trong đường dẫn này: https://github.com/burczyk/XcodeSwiftSnippets


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.