-1

Sử dụng SwiftUI trong Playground

Đây là bài dịch từ trang medium.com. Mời các bạn xem bài gốc tại đây: https://stevenpcurtis.medium.com/use-swiftui-in-a-playground-4f8a74181593

Playground là một cách tuyệt vời để viết mã và bạn thậm chí không cần thiết bị kiểm tra mã mà mình vừa viết. Nhưng làm thế nào bạn có thể kết hợp SwiftUI với Playgrounds? Hãy đọc tiếp nào.

Điều kiện tiên quyết:

Các thuật ngữ

  • Playgrounds: Một môi trường phát triển có thể được sử dụng để viết mã Swift
  • Swift: Một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở cho macOS, iOS, watchOS và tvOS

Tạo Playgrounds: trên máy Mac

Bạn cần phải tải xuống và cài đặt Xcode trên máy Mac của mình. Sau đó bạn có thể chuyển qua menu File > New Playground Sau đó, bạn chọn iOS > New Playground trong màn hình dưới. Bằng cách chọn iOS, chúng ta sẽ có sẵn UIKit trong Playground sẽ được tạo (điều đó thật tuyệt, vì chúng ta cần điều đó).

Bạn sẽ cần chọn nơi bạn muốn lưu trữ cho Playground của mình. Đây là hướng dẫn trực quan:

Như bạn thấy trong hướng dẫn trên, khi tôi chạy đoạn lệnh sau đây:

var str = "Hello, playground") 
print("Hello, playground")

thì bảng điều khiển / bảng gỡ lỗi sẽ xuất hiện ở cuối màn hình. Đây là một cơ hội tốt để tôi giới giới thiệu các khu vực chính của màn hình, các bạn xem ảnh minh họa dưới:

SwiftUI

Chìa khóa ở đây là dùng UIHostingController để hiển thị chế độ nội dung của bạn. Bạn muốn một ví dụ về mã? Không vấn đề gì:

Đoạn mã trên hiển thị chuỗi Hello, world! ngay giữa màn hình bên phải Playground - theo phong cách SwiftUI!

Bạn có thể sử dụng phím tắt để bật tắt chế độ xem trực tiếp bằng cách bấm cùng lúc các phím option-command-enter trên bàn phím. Điều đó sẽ thật tuyệt vời phải không?

Phần kết luận

Vâng chúng ta đã có SwiftUI trên Playground.

Hi vọng bài viết sẽ giúp ích được nhiều cho bạn!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.