Sử dụng tính năng search của Xcode một cách hữu hiệu hơn

Chắc hẳn rằng khi dùng Xcode để phát triển app IOS, chúng ta ít nhiều đều sử dụng tính năng search này:

Ở những project nhỏ, việc search bằng text thông thường có lẽ kết quả tìm kiếm vẫn ok, nhưng ở project to, kết quả trả về rác rất nhiều. Chính vì vậy bài viết này mình muốn chia sẻ với các bạn một số Tips để tìm kiếm một cách có hiệu quả hơn 😃

Insert Pattern

Đầu tiên là Insert Pattern Search Ở cửa sổ search ta ấn nút mũi tên xuống (cạnh biểu tượng tìm kiếm) sẽ thấy mục Insert Pattern hiển thị

Khi click vào Insert Pattern các pattern có thể search theo sẽ hiện ra thành list cho chúng ta lựa chọn ^^

Giả định rằng chúng ta muốn tìm kiếm theo URL và chọn URL trong list pattern trên:

Sau khi chọn , pattern URL được thêm vào thanh search như hình 😃, thực hiện search và các kết quả trả về cũng đều là URL

Definitions

Nếu đối tượng tìm kiếm của chúng ta chỉ là phần định nghĩa Protocol, Class, Method, Function... thì tính năng search definition này sẽ thật hữu hiệu. Cách sử dụng là vào Find -> Text -> Definitions

Ví dụ như chúng ta muốn tìm kiếm singleton pattern có tên là shared**, nếu như chỉ tìm kiếm dưới dạng text thông thường, đương nhiên là kết quả tìm kiếm vẫn trả về nhưng các bạn có thể nhận thấy, cả trong code, comment mà có chứa từ khoá này cũng nằm trong kết quả tìm kiếm. Do đó kết quả nhận được có độ "nhiễu" rất lớn như hình dưới:

Khi sử dụng Definitions kết quả trả về sẽ chỉ hiển thị phần định nghĩa ^^:

Giới hạn Scope tìm kiếm

Phía dưới thanh tìm kiếm có nút In Workspace , khi ta click vào đó có thể thiết lập được scope tìm kiếm

Trong SEARCH SCOPEP session, click vàoNew Scope..` Phần Window settings sẽ hiện ra:

Chúng ta có thể chỉ định file type trong Window để setting cho phần search

Call Hierarchy

Khi chúng ta muốn tìm kiếm xem Method hay Function này được gọi từ đâu thì cũng giống như tìm kiếm định nghĩa, lựa chọn Find -> Call Hierarchy

Không chỉ ở thanh search mà ở ngày trong file code , khi click chuột phải vào tên hàm chúng ta cũng chọn tìm kiếm được theo Hierarchy

Tìm kiếm file

Cái này khá đơn giản mình nghĩ Dev nào cũng biết ^^ , sử dụng tổ hợp phím Command + Shift + O để tìm tên file trong project :

Tham Khảo

Qiita

All Rights Reserved