-2

Cách dễ dàng chuyển đổi giữa các phiên bản Xcode

Đây là bài dịch từ trang medium.com. Mời các bạn xem bài gốc tại đây: https://medium.com/better-programming/easily-swith-between-xcode-versions-b36f9f685979

Làm sao dễ dàng chuyển đổi giữa các phiên bản Xcode để kiểm tra mã của mình một cách toàn diện nhất.

iOS 14 đã chính thức được phát hành. Nếu bạn cần cài đặt phiên bản Xcode mới để kiểm tra ứng dụng của mình và bạn cũng cần giữ phiên bản Xcode cũ vì một lý do nào đó, thì bài viết này là dành cho bạn.

Mỗi khi có phiên bản iOS mới, chúng ta phải cập nhật trình biên dịch để có thể kiểm tra ứng dụng với hệ điều hành mới trên iPhone mới.

Tôi đã làm việc trên một vài ứng dụng và luôn gặp một tình huống như sau: Một phiên bản mới của hệ điều hành iOS ra mắt và chúng ta phải cập nhật Xcode của mình, nhưng CI của chúng ta được cấu hình với phiên bản trước đó hoặc có thể chúng ta có một thư viện được các nhà phát triển duy trì và họ sử dụng cùng một phiên bản Xcode cũ để nhất quán giữa các ứng dụng.

Giải pháp luôn là tải xuống thủ công tất cả các phiên bản chúng ta cần và sau đó cầu nguyện với một vị thần nào đó rằng không có gì phá vỡ khả năng tương thích trong mã. Có cách nào dễ hơn không?

Cách dễ nhất và nhanh nhất

Có một công cụ gọi là xcode-install cho phép bạn dễ dàng cài đặt và quản lý nhiều phiên bản Xcode trên máy tính của mình. Chắc chắn, bạn đã nghe nói đến NVM (trình quản lý phiên bản Node) hoặc RVM (trình quản lý phiên bản Ruby). Đây là một cái gì đó tương tự, nhưng đối với Xcode.

Cài đặt

Chỉ cần chạy lệnh này trên terminal của bạn:

$ gem install xcode-install

Sử dụng

Bây giờ đã đến lúc sử dụng và bắt đầu quản lý các phiên bản Xcode của chúng ta. Chúng ta có thể liệt kê tất cả các phiên bản Xcode có sẵn và đã được cài đặt trong máy bằng lệnh sau:

xcversion list

Cài đặt một phiên bản Xcode cụ thể bằng lệnh sau:

xcversion install 12

Chọn một phiên bản Xcode cụ thể để sử dụng với lệnh sau:

xcversion select 12

Nếu bạn muốn thay đổi symlink tại /Applications/Xcode, hãy chạy sau:

xcversion select 12 --symlink

Và đây là lệnh để xem phiên bản hiện đang được chọn:

$ xcversion selected

xcode-install cần các biến môi trường là thông tin đăng nhập của bạn để truy cập vào Apple Developer Center. Chúng được lưu trữ bằng cách sử dụng credentials_manager của fastlane:

XCODE_INSTALL_USER
XCODE_INSTALL_PASSWORD

Vậy là xong, bây giờ chúng ta có thể cài đặt hoặc xóa bất kỳ phiên bản xcode nào bằng một lệnh duy nhất…

Và còn gì nữa với xcode-install

xcode-install cũng có thể cài đặt các công cụ dòng lệnh của Xcode bằng cách gọi lệnh:

xcversion install-cli-tools

xcode-install cũng có thể quản lý các trình mô phỏng (iOS simulator) của bạn bằng cách sử dụng lệnh simulators như sau:

xcversion simulators

Tôi hy vọng công cụ này có thể hữu ích cho bạn. Tôi gọi nó là XVM (trình quản lý phiên bản Xcode) nhỏ của tôi.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.