-1

Ruby_Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng

Ruby là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Ruby sử dụng bộ thông dịch (interpreter)_một loại ngôn ngữ script làm hệ thống xử lý chính (môi trường thực hiện) nên có thể chạy ngay sau khi khớp mã nguồn (source code).

Ruby sử dụng cú pháp và phương thức đơn giản, dễ hiểu, dễ đọc nên chương trình chạy một cách rất nhẹ nhàng, thoải mái. Ngoài việc được trang bị đầy đủ các tính năng xử lý văn bản (text), Ruby còn có đầy đủ các tính năng khác như: hướng đối tượng (Class defination, Mixin...), xử lý Exception, chồng toán tử (operator overloading), Closure, iterator, Garbage collection...

Ngoài việc thường được sử dụng để viết script trên OS UNIX, Ruby còn được biết đến và trở nên khá phổ biến trong lĩnh vực phát triển WEB sử dụng framework Ruby on Rails. Các tính năng và khả năng thích ứng của Ruby gần giống với Perl hoặc Python.

Ruby là mã nguồn mở được tạo ra bởi Yukihiro Matsumoto và đưa ra bản chính thức đầu tiên vào năm 1995. Bên cạnh theo chuẩn JIS (JIS X 3017) vào năm 2011, ngôn ngữ của Ruby còn được tiêu chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO/IEC 30170) vào năm 2012.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.