Viblo Code
0

Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản động DHTML (Dynamic HyperText Markup Language)

DHTML (Dynamic HyperText Markup Language) hay còn gọi là HTML động, là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản động. DHTML là một dạng mở rộng của HTML, cho phép tương tác dễ dàng trên trình duyệt Web. Không sử dụng kĩ thuật xử lý phức tạp với dung lượng lớn kiểu như Plug-in, ActiveX Controller hay Java applet, DHTML cho phép người dùng dễ dàng tạo ra các trình duyệt Web với khả năng tương tác cao bằng cách nhúng các đoạn JavaScript hay VBScript vào trong các đoạn văn bản HTML.

Và, DHTML đã được cài đặt đầu tiên vào Internet Explorer 4.0 của Microsoft và Netscape Navigator 4.0 của Netscape Communications. Tuy nhiên, các chuẩn kĩ thuật của hai công ty này vẫn còn nhiều điểm không tương thích với nhau nên Tổ chức tiêu chuẩn xây dựng Web quốc tế đang tiến hành xây dựng bộ Quy chuẩn cho thiết kế Web hiện nay.


All Rights Reserved