Viblo Learning
0

THƯ VIỆN LIÊN KẾT ĐỘNG DLL 【 Dynamic Link Library 】

DLL là một dạng program file của window - một thư viện có tính đa năng cao, cho phép các ứng dụng có thể liên kết đến và sử dụng nó.

Tự bản thân file DLL không thể hoạt động một mình, mà khi những file có khả năng hoạt động(ví dụ file EXE) bắt đầu khởi động thì tự động liên kết đến file DLL và triển khai hành động theo bộ nhớ (memory). DLL có vai trò hoạt đông như một bộ phận không thể thiếu của rất nhiều chương trình.

DLL được Microsoft đưa ra như một phần của Windows hoặc một phần mềm nào đó cũng do Microsoft tạo ra. Ngoài ra còn có sản phẩm do công ty hoặc cá nhân ngoài Microsoft phát triển và bán phân phối trên thị trường.Đối với người phát triển phần mềm cho Windows, tính năng DLL giúp nâng cao hiệu quả lập trình mà tự bản thân họ không thể phát triển và hoàn thiện được.


All Rights Reserved