0

ITSS (IT Skill Standard)

ITSS (IT Skill Standard) là tiêu chuẩn đánh giá năng lực IT cho mỗi cá nhân, được Bộ Kinh Tế, Thương Mại và Công Nghiệp quy định riêng cho từng ngành nghề và cho từng lĩnh vực.

Lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin hiện nay được chia ra thành 11 lĩnh vực chính là: Marketing, Sales, Consultant, IT architecture, Project management, IT Specialist, Application Specialist, Software Development, Customer service, Operation, Education...Tương ứng với mỗi lĩnh vực sẽ có 7 cấp độ năng lực chuyên môn cần thiết cho từng chỉ số đánh giá.

Ở phần chỉ số đánh giá về kinh nghiệm và các thành tích đã đạt được trong quá khứ cũng có những tiêu chí đánh giá cụ thể như: Nội dung công việc, độ phức tạp, quy mô dự án... Và để đạt được chỉ số đánh giá này thì cần phải đáp ứng được những chỉ số về năng lực chuyên môn.

Thông qua tiêu chuẩn đánh giá năng lực IT (ITSS) có thể đánh giá một cách công bằng và khách hàng về năng lực IT của từng cá nhân, biết được họ đang ở cấp độ nào, vị trí nào trên con đường phát triển để từ nó hiểu và nắm rõ được năng lực cạnh tranh của từng công ty IT.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.