Viblo CTF
0

jQuery_Thư viện kiểu mới của Javascript

jQuery là một thư viện kiểu mới của Javascript dành cho mã nguồn mở. Phiên bản đầu tiên được John Resig phát hành vào 1/2006 và hiện tại vẫn đang được đội ngũ lập trình viên ưu tú trong "jQuery Team" tiếp tục kế thừa, phát triển và bảo trì.

jQuery là một mã lệnh đơn giản, hỗ trợ trong việc thêm hiệu ứng (effect), hình ảnh động (animation) hay các yếu tố giao diện người dùng (User interface) vào trình duyệt Web, giúp đơn giản hóa giao tiếp bằng Ajax và hỗ trợ thêm nhiều plug-in để thực hiện nhiều chức năng, tính năng khác nhau.

jQuery sử dụng bộ kí hiệu đặc biệt được điều chỉnh để có thể kết hợp dễ dàng nhiều loại xử lý với nhau. Trong jQuery, hầu hết các chức năng đều được định nghĩa là method của đối tượng (gọi là jQuery object) có tên là "$" hoặc "jQuery" (cũng có thể chỉ định một tên khác).

Ban đầu, nếu chỉ định yếu tố muốn thao tác trong HTML bằng hàm $ thì sẽ trả về jQuery object mà có chứa yếu tố đó. Và nếu chỉ định method mà muốn thực thi cái này thì sẽ trả về jQuery mà đã thực hiện xử lý có chưa đúng yếu tố đó. Ngoài ra, nếu muốn xử lý gì đó thì có thể mô tả chuỗi xử lý như thế này: $ (chỉ định yếu tố HTML element).Xử lý 1().Xử lý 2().Xử lý 3()...; bằng cách chỉ định liên tục các method.


All Rights Reserved