Viblo Learning
0

Giao diện lập trình ứng dụng API (Application Programming Interface)

API là giao diện quy định các bước hoặc biểu mẫu dữ liệu nhằm đưa ra và sử dụng các tính năng hoặc dữ liệu quản lý của một chương trình máy tính nào đó từ các chương trình máy tính khác.

Cá nhân người phát triển software mỗi lần đều phải lập trình các tính năng ngay từ đầu, nên gặp khá nhiều phiền phức và lãng phí thời gian công sức, vì thế tính năng đồng bộ phần mềm để sử dụng như là tổng hợp dưới hình thức OS hoặc Middleware đã ra đời. Các bước để tạo và sử dụng tính năng hữu ích này được quy định trong API, người phát triển chỉ cần ghi chép một chương trình ngắn sử dụng tính năng dựa theo API là có thể tạo được một phần mềm mang tính năng đó mà không cần tự mình lập trình.

Trong những năm gần đây, phần mềm có xác định API – phần mềm sử dụng dữ liệu từ các máy tính khác thông qua network đang không ngừng tăng lên, tạo thuận lợi cho việc phát triển các phần mềm có thể kết nối và sử dụng những dữ liệu hoặc tính năng của một máy tính nào đó tại những vùng xa xôi hẻo lánh.


All Rights Reserved