-2

DevOps là gì ? Phần cuối

Xem lại phần 1 ở đây.

Xem lại phần 2 ở đây.

Làm sao để chuyển mình

Dưới góc nhìn của tôi, trở thành DevOp yêu cầu một lượng kiến thức chắc chắn. Nó rất mơ hồ khi nói rằng Tôi đang thay đổi, tôi sẽ cộng tác và giao tiếp, và tôi hiểu rằng trong business, tất cả chúng ta đều tham gia.

  • Nếu bạn là 1 sysadmin, điều này có nghĩa dành thời gian với các developers. Tìm hiểu những thứ xung quanh code. Góp sức vào nó. Nếu bạn không biết lập trình, hãy bắt đầu - Có rất nhiều tutorial hay về Python và Ruby, chúng đều rất xuất sắc , manh mẽ. Hãy bắt đầu nghĩ về hệ thống quản lý như việc lập trình nó, và hãy bắt đầu nghĩ về việc làm sao để kiểm thử hạ tầng của mình.

  • Nếu bạn là developer, hãy làm bạn vs sysadmins. Đừng nhìn họ như là vị trí thấp hơn hoặc như những người chậm chạp. Hãy tham gia cùng họ. Nếu bạn là 1 lập trình viên có kinh nghiệm, đặc biệt nếu bạn có kinh nghiệm về Test Driven Development, hãy suy nghĩ về việc giúp đỡ , dạy các sysadmin, giúp họ tự tin về lập trình, khuyến khích họ bắt đầu làm chủ được code base.Hãy bắt đầu hiểu những vị trí trong team. Cố gắng hiểu những kĩ năng của QA team mang đến, họ làm việc ntn , tìm ra cách giúp họ nếu có thể. Cố gắng trở thành " đa nhiệm" .

  • Nếu bạn là người quản lí, hãy cho mọi người biết rằng vị trí DevOp không chỉ là Developer hay SysAdmin. Hãy làm rõ rằng bạn đang cần tuyển những người có nhiều kĩ năng về nhiều mảng, bạn sẽ tổ chức các buổi trainning cho việc này. Bắt đầu implement hệ thống quản lý config, nhận code từ sysadmin vào version control, làm cho systems team chuyển mình trong khâu CI ( continuous intergration ) và các hoạt động deployment.Nếu bạn cần tuyển chuyên gia tư vấn để giúp công việc đi đúng hướng, có rất nhiều người sẵn sàng.

teamwork(1).jpg

Tổng kết

DevOps vẫn còn non trẻ, nhưng nó đang từng bước phát triển, có khá nhiều cuộc hội thảo, channel, blogs để tìm hiểu. Tôi tin rằng điều này không chỉ là đam mê, chúng ta đang ở cận kề của cuộc cách mạng trong nền công nghiệp phần mềm, nơi mà developers và sysadmins làm việc cùng nhau, đào tạo nhau , xóa dần giới hạn của nhau. Đó là DevOps

NhatNH

Technical Specialist - TAIC


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.