+1

Mời các bạn góp ý project Drowsiness detection với Dlib và OpenCV

Mở Đầu .

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về facial landmark. Trong bài này chúng ta sẽ ứng dụng facial landmark vào Drowsiness detection. Drowness detection dùng để xác định trạng thái ngủ gật hay không dựa vào facial landmark của eye. Thường được cái tài xế xử dụng khi điều khiển phương tiện giao thông để hạn chế tai nạn. Cấu trúc của bài :

  1. Tìm hiểu ý tưởng .
  2. Xây dựng model .
  3. Test model

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.