Lỗi ng-show trong angular js

Chào mọi người. Mình có 1 vấn đề mong các bạn giải thích giùm mình với. Mình có dùng n-show trong angular js để show và ẩn nội dung của html. sau khi thực hiện các chức năng khác như xóa, edit để quay lại màn hình show thì hiển thị ko từ đầu xuống nữa. con trỏ sẽ trả về bất kỳ vị trí nào trên trang html cần show. Mình muốn khi quay lại vẫn sẽ show từ trên xuống dưới. (mình đã thay bằng ng-if nhưng vẫn bị ) Đã có ai gặp lỗi này và có cách khắc phụ không ạ. Mình cảm ơn nhiều.


All Rights Reserved