Uiza

DISCUSSIONS

Feb 20th, 2019 8:32 AM

bạn chưa published file config php artisan vendor:publish --provider=PragmaRX\\Google2FALaravel\\ServiceProvider

0
Feb 20th, 2019 8:15 AM

hồi trước mình làm thì ko thấy làm sao, b thử tham khảo link này nhé https://github.com/jrm2k6/cloudder/issues/9

0
Feb 20th, 2019 8:12 AM

cảm ơn đã theo dõi ạ 😄

0
Feb 20th, 2019 7:44 AM

bạn có thể cho một con số cụ thể khoảng bao nhiêu không? chứ "khá lớn" nó chung chung quá

0
Feb 20th, 2019 7:36 AM

Thanks, bạn làm ở cty nào vậy ?

0
Feb 20th, 2019 7:35 AM

Cảm ơn bài viết của bạn. Bạn cho mình hỏi chút, mình làm đúng các bc như hướng dẫn rồi nhưng vẫn gặp lỗi "must supply api_key" nhưng mình đã edit file .env và add config/cloudder.php rồi. Không biết với version Laravel 5.7.25 có khác gì không ạ

0
Feb 20th, 2019 7:32 AM

Bổ ích quá! hihi.

0
Feb 20th, 2019 6:40 AM

Bài viết hay quá bạn ei :v

+1
Feb 20th, 2019 6:31 AM
0
Feb 20th, 2019 6:27 AM

@vuongthai95 một lần chơi lớn xong tự trầm trồ 😃)

+2
Feb 20th, 2019 6:26 AM

60fps luôn 😄

0
Feb 20th, 2019 6:13 AM

bạn ném cả class cho mình xem nhé 😄

0
Feb 20th, 2019 6:11 AM

bạn cho mình xem bạn dùng cái RegisterRequest ở function nào được không ạ, bạn xem function đó bạn đã use class đúng cách chưa 😄

0
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.