DISCUSSIONS

Avatar
Dec 4th, 2017 2:42 p.m.

Anh có chắc scale ảnh trước nhanh hơn với không scale không =))

0
Avatar
Dec 4th, 2017 2:14 p.m.

Bạn dùng thẻ textarea là nó sẽ tự xuống dòng mà. http://jsfiddle.net/eur6yomk/

+2
Avatar
Dec 4th, 2017 7:40 a.m.

Bổ sung cho các bạn: mh trật vật vãi:

Do heroku chỉ build trên nhánh master nên nếu bạn ở local k ở nhánh master mà ở 1 nhánh nào đó thì bạn sử dụng lệnh

heroku push heroku name_branch:master

0
Avatar
Dec 4th, 2017 7:39 a.m.

mặc định trên heroku lưu trữ ảnh nhé. bạn xem thêm mấy config nữa thì ms có thể sử dụng đc upload ảnh

0
Avatar
Dec 4th, 2017 4:03 a.m.

thật kinh ngạc 😄

0
Avatar
Dec 4th, 2017 3:59 a.m.
  1. Câu hỏi số 3: Bạn chờ mình viết thêm bài mới nhé. cái này cũng dễ thôi 😄 nhưng dạo này mình đang bận xiu
0
Avatar
Dec 4th, 2017 3:58 a.m.
  1. Câu hỏi thứ 2: Mình ko sử dụng JPA. nhưng lỗi của bạn có nghĩa là bạn đã có 2 bean trùng tên. Vì thế hãy sử dụng annotation @Qualifier để chỉ định class sinh bean đó nhé. Bạn có thể hiểu là: có A và B cùng extends thằng interface X. giờ bạn autowire thằng interface X, nó k lockup được bạn muốn dùng thằng A hay thằng B, vậy nên bạn cần chỉ định nó thôi.
0
Avatar
Dec 4th, 2017 3:57 a.m.

Cái này chọn size nó fix luôn thành hình vuông, mình muốn set chiều cao nhưng rộng vẫn fix theo tỷ lệ thì sửa code như thế nào bác ơi?

0
Avatar
Dec 4th, 2017 3:56 a.m.
  1. Câu hỏi đầu tiên: Bạn chỉ cần tra ngược stackTrace để ra được nơi bắn ra exception đó. Mình sẽ chỉ cho bạn luôn ở đây Trong class org.springframework.security.core.userdetails.jdbc.JdbcDaoImpl
protected List<UserDetails> loadUsersByUsername(String username) {
		return getJdbcTemplate().query(this.usersByUsernameQuery,
				new String[] { username }, new RowMapper<UserDetails>() {
					@Override
					public UserDetails mapRow(ResultSet rs, int rowNum)
							throws SQLException {
						String username = rs.getString(1);
						String password = rs.getString(2);
						boolean enabled = rs.getBoolean(3);
						return new User(username, password, enabled, true, true, true,
								AuthorityUtils.NO_AUTHORITIES);
					}

				});
	}

Đoạn lỗi bắn ra là do boolean enabled = rs.getBoolean(3); bị lỗi. Nguyên nhân là bạn chỉ thực hiện lấy 2 thuộc tính của record user, do đó resultSet bạn cũng chỉ có thể lấy 2 thuộc tính đó mà thôi.

  • 1 là: bạn kết thừa thằng UserDetailsService giống như thằng JdbcDaoImpl này chỉ có điều bạn set luôn giá trị enable = true
  • 2 là: cách đơn giản như của mình: bạn để true as enabled trong select username,password, true as enabled from public."user" where username=?

Mình suggest bạn sử dụng cách thứ 2. Mình khuyến khích bạn sử dụng IntelliJ ( cái này tùy bạn ) để thực hiện việc để bug, track các phuơng thức cho dễ dàng. Bạn chỉ cần đặt breakpoint là có thể thấy được luồng đi thôi nó thôi

0
Avatar
Dec 4th, 2017 3:16 a.m.

Chưa đọc những chắc hẳn sẽ rất hwxu ích,

0
Avatar
Dec 4th, 2017 2:13 a.m.

Đã quất sang hẳn Golang r à anh :v

0
Avatar
Dec 4th, 2017 2:10 a.m.

oki em sẽ update vào đợt tới. ahihi

0
Avatar
Dec 3rd, 2017 2:48 p.m.

cho mình hỏi ở trên bạn có ghi "giảm size của file cần download", nếu giảm size như vậy chất lượng hình ảnh có giảm theo ko ?

0
Avatar
Dec 3rd, 2017 12:02 p.m.

Vẫn chưa thấy nói sự khác nhau quan giữa Map và FlatMap nhỉ, nên upadte

0
Avatar
Dec 3rd, 2017 4:46 a.m.

^^. Đồng ý. Triển khai thì có nhiều cách, không có cách nào gọi là chuẩn mực cả. Mục tiêu bài viết là mình giải thích về adapter 1 cách cơ bản nhất cho mọi người hiểu.

+1
Avatar
Dec 3rd, 2017 3:55 a.m.

Bài viết chỉ tập chung vào refactor còn phần vế đầu "cau truc cua cac component" thì hơi mông lung anh ạ. Em tìm kiếm trong bài để lấy ra khái niệm rõ về component và các component trong rails mà không có lại đi ra google tiếp. Em nghĩ bài viết về component thì cái này nên có ở đầu tiên hoặc ít nhất là link giới thiệu.

0
Avatar
Dec 3rd, 2017 2:35 a.m.

em nghĩ là mình có 1 cái base xong rồi inject các adapter phù hợp vào dạng ntnay có hay hơn ko a ?

$this->app->singleton('SocialPosting', function ($app) {
    return new SocialBase(new TwitterAdapter);
    //return new SocialBase(new FacebookAdapter);
});

và thậm chí bên trong closure mình có thể inject được tiếp bằng DI

return new SocialBase(SocialPosting $socialPosting);
0
Avatar
Dec 3rd, 2017 2:13 a.m.

Mã hóa?????

0
Avatar
Dec 2nd, 2017 2:28 p.m.

bài viết rất tốt, giúp cho sysadmin có nhiều ý tưởng hơn.

0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.