+4

Làm thế nào để tự động deploy một ứng dụng Vue/React/Angular lên server?

Hiện tại có một số thư viện có thể giúp ích cho bạn khi muốn deploy một ứng dụng app front end lên server ví dụ pm2. Tuy nhiên có thể bạn chưa biết thì bạn hoàn toàn thừa sức để tự build một tool đơn giản cho việc deploy code tự động lên server chỉ với vài lệnh shell script cơ bản. Bài viết này của mình sẽ hướng dẫn bạn làm điều đó.

Những thứ bạn cần

 • 1 remote server cài sẵn linux hoặc các hệ điều hành khác chạy trên linux mà bạn có thể ssh vào.
 • Git repository chứ source code mà bạn sẽ deploy (cứ github cho nhanh, nếu private thì có thể chọn bitbucket).

Setup server

Chúng ta sẽ deploy code lên server thông qua giao thức SSH, nên cần authenticate vào remote server. Cách đơn giản nhất là thông qua SSH keys. Cá nhân mình thích giữ mọi thứ liên quan đến dự án nằm ngay trong thư mục của dự án luôn, nên mình sẽ tạo ra một SSH keys riêng cho từng project riêng lẽ. Đầu tiên là tạo một thư mục mới trong thư mục root của dự án:

mkdir .deploy

Sau đó tạo ra một SSH key

ssh-keygen -t rsa -b 4096

Tại bước xác nhận nơi lưu trữ ssh key, hãy gõ địa chỉ dưới

./.deploy/id_deployer

Sau khi tạo xong ssh key, hãy sửa lại 1 tí permission cho nó trước khi làm những việc khác:

sudo chmod 400 ./.deploy/id_deployer

Vậy là đã tạo xong SSH keys cho phía client.

Bước tiếp theo là thêm SSH keys đã tạo vào file authorized_keys trên server remote. Để làm điều này, đơn giản là login vào remote server qua SSH, sau đó mở file ở đường dẫn sau

vi .ssh/authorized_keys

Copy toàn bộ nội dung của file .deploy/id_deployer.pub vào file authorized_keys nói trên rồi lưu lại.

Hãy thử check lại xem mọi thứ đã hoạt động như mong muốn chưa bằng cách ssh vào server với SSH keys vừa tạo

ssh -i ./.deploy/id_deployer youruser@yourhost

Nếu kết nối được thiết lập tức là bạn đã làm đúng.

Setup git repository

Bạn cần add SSH keys của server vào github để server có quyền pull code từ github về trong quá trình deploy.

Trước tiên cần tạo một SSH keys ở server, cách làm về cơ bản hoàn toàn giống với cách làm phía local đã hướng dẫn ở trên. Sau khi tạo thành công SSH keys, nhớ copy nội dung keys lại.

Một số trường hợp sau khi SSH vào server sẽ sử dụng tài khoản root. Sẽ không phải là một ý hay nếu sử dụng tài khoản root để tạo SSH keys cho việc deploy, vì sẽ dính tới 1 số vấn đề liên quan đến bảo mật, nên đừng quên tạo 1 tài khoản riêng chỉ dành cho việc deploy, và tạo ssh keys deploy trên tài khoản đó.

Vào github của dự án, nhấn tab Settings, sau đó chọn deploy keys từ menu bên phải. Hoặc truy cập link bên dưới (nhớ thay link github dự án của bạn)

https://github.com/<your_account>/<ypur_project>/settings/keys

Sau đó nhấn Add deploy key và paste keys của server vào đó, sau đó nhấn Add key.

Để xác nhận đã thêm SSH keys thành công, bạn có thể thử clone source từ github về server

git clone git@github.com:you/my-awesome-app.git

Nếu mọi thứ OK thì bạn đã sẵn sàng cho bước tiếp theo!

Viết script deploy tự động

Thêm file deploy.sh vào thư mục root của dự án, với nội dung như bên dưới

#!/bin/bash
GREEN='\033[0;32m'
NC='\033[0m'
echo "${GREEN}============ Starting deployment ============${NC}"
SSH_USERNAME="deploy" # Replace your deploy account here
SSH_HOST="192.168.0.11" # Replace your server IP here
SSH_KEY="./.deploy/id_deployer"

DEPLOY_PATH="~/my-awesome-app/"
DEPLOY_MODE="development"
DEPLOY_BRANCH="develop"
START=`date +%s`

# -- Login to server via ssh --
ssh -i ${SSH_KEY} ${SSH_USERNAME}@${SSH_HOST} "
 cd ${DEPLOY_PATH};
 echo '➜ Clone source';
 git reset --hard HEAD;
 git checkout ${DEPLOY_BRANCH};
 git pull origin ${DEPLOY_BRANCH};
 echo '➜ Install dependencies';
 yarn install;
 echo '➜ Build files';
 rm -Rf ./dist;
 yarn run build --mode ${DEPLOY_MODE};
 echo '➜ Build done';
";
END=`date +%s`
RUNTIME=$((end - start))
echo "\n${GREEN}✔ 🎉 Deployed successfully.${NC}\n"

Nhìn vào đoạn script trên chắc ai cũng hiểu rồi, tuy nhiên mình cũng xin nói lại tí cho chắc:

SSH_USERNAME username dùng để ssh vào server

SSH_HOST IP của server

SSH_KEY đường dẫn đến file SSH đã được add vào server

DEPLOY_PATH Thư mục chứa code sau khi deploy

DEPLOY_MODE build mode có thể là production hay development gì đấy tùy bạn

DEPLOY_BRANCH chọn nhánh cần deploy.

Làm thế nào để sử dụng?

Đơn giản thôi, chạy lệnh sh sau đó ngồi rung đùi thôi!

sh deploy.sh

Đừng quên thêm update file .gitignore của dự án để không public file SSH keys lung tung ra bên ngoài.

.deploy/*

Todo

Còn điều gì cần làm nữa không? Còn!

Trên thực tế mình cần deploy lên nhiều con server khác nhau hoặc cùng 1 server nhưng nhiều cổng khác nhau hoặc deploy từ code của các nhánh khác nhau.

Đoạn code trên hoàn toàn có thể sửa lại 1 chút để linh động trong trường hợp đó. Ví dụ:

sh deploy # => deploy lên môi trường development
sh deploy stg # => deploy lên môi trường staging

Hoặc bạn có thể làm gì tùy thích, chỉ cần đọc sơ qua chút về lập trình shell thì ai cũng có thể làm được.

Nhưng đó là việc của bạn, mình chỉ chia sẻ ở mức cơ bản, đến đấy thôi 😄

- Hết!-


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.