DISCUSSIONS

Avatar
Dec 2nd, 2017 2:28 p.m.

bài viết rất tốt, giúp cho sysadmin có nhiều ý tưởng hơn.

0
Avatar
Dec 2nd, 2017 8:56 a.m.

Cảm ơn góp ý của bạn (bow)

0
Avatar
Dec 2nd, 2017 6:57 a.m.

"Toàn bộ nội dung của Key được sử dụng để tìm kiếm giá trị records, khác với B-Tree một phần của node cũng có thể được sử dụng để tìm kiếm." Mình thấy bài viết hình như có sự nhầm lẫn ? https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/index-btree-hash.html

0
Avatar
Dec 2nd, 2017 2:11 a.m.

Bạn đã bao giờ xử lý một câu truy vấn cụ thể nào chưa nhì?

-1
Avatar
Dec 1st, 2017 7:08 p.m.

cái này là factory pattern chứ đâu phải abstract

0
Avatar
Dec 1st, 2017 2:10 p.m.

Đơn giản hơn bạn có thể tải hẳn VM trên đây này => https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/tools/vms/

0
Avatar
Dec 1st, 2017 10:23 a.m.

I see, your 04 API keys which are confusing to understand that which one is the right API for you. You can delete the top 03 APIs, and use the below one. Besides, I don't see that you have enabled Google Maps Geocoding API, otherwise, how can the street-view will find it's position?

In my case, I have only 01 API key to use like below:

snap-console-api-streetview

0
Avatar
Dec 1st, 2017 10:03 a.m.

Ảo diệu thật 😃) Tuy nhiên chắc mình nên hạn chế dùng cái này vì chưa thực sự thành thạo lắm 😃)

0
Avatar
Dec 1st, 2017 8:30 a.m.

Bài viết nhàm quá, một kiểu tấn công mà dev nào chả phòng

0
Avatar
Dec 1st, 2017 7:01 a.m.

This is my project . is that right or wrong bro?

0
Avatar
Dec 1st, 2017 6:49 a.m.

@muasaobangdesign mình vừa cập nhật lại profile, bạn ngó qua là thấy fb nhé

0
Avatar
Dec 1st, 2017 6:11 a.m.

Bài viết hay quá 😃

+1
Avatar
Dec 1st, 2017 6:04 a.m.

Và mỗi lần cá mập cắn cáp thì coi như là cũng truy cập chậm theo.

0
Avatar
Dec 1st, 2017 5:30 a.m.

Bài viết đầy đủ, dễ hiểu. (+1). Chờ đợi phần tableview ở bài viết sau =)) Lúc bị crash thì e nên show console log ra để biết chi tiết nó là lỗi gì nhé. http://indiestack.com/wp-content/uploads/2014/12/XcodeConsole.png

1 chú ý nhỏ là ảnh lúc mình load từ máy lên thường có dung lượng + kích thước lớn. Trong khi màn hình chỉ cần hiển thị = imageView.size * screen.scale nên nếu có thể thì hãy scale ảnh trước rồi mới hiển thị nhé

0
Avatar
Dec 1st, 2017 3:42 a.m.

Bài viết rất có ý nghĩa. Cảm ơn sự cố gắng của bạn 😄

+1
Avatar
Dec 1st, 2017 2:39 a.m.

thằng này ip nhảy linh tinh, ghét thằng này v~

0
Avatar
Dec 1st, 2017 2:26 a.m.

Build ra 1 file react-app.js nằm trong thư mục /app/assets/javascripts. Không biết như này có đúng với câu hỏi của anh không ạ ?

0
Avatar
Dec 1st, 2017 2:12 a.m.

I still guess that you have issue with your API key.

  1. Please check the dashboard of your project in google-console as following url: https://console.developers.google.com/apis/dashboard?project=your-project-id&duration=PT1H

  2. Check if the following 03 apis are enable? Google Maps Android API, Google Maps Geocoding API, Google Street View Image API

as below: dash-api

The map-view will show blank page if apis are not connected, also make sure that you have internet access.

0
Avatar
Nov 30th, 2017 10:43 a.m.

yes i'm sure. can u explant me? Thanksso much

0
Avatar
Nov 30th, 2017 9:30 a.m.

edited :v

0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.