DISCUSSIONS

Avatar
Jun 16th, 2017 3:47 AM
var s = 'Syntax Highlighting';
0
Avatar
Jun 16th, 2017 2:57 AM

bạn viết thêm về Handlebars đi

0
Avatar
Jun 15th, 2017 11:40 AM

Code sample thực sự rất ngon nhưng code dự án thực sự có máu đổ (-_-).

0
Avatar
Jun 15th, 2017 9:27 AM

Popover hover được nha bạn. Dùng trigger:'hover'

+1
Avatar
Jun 15th, 2017 9:21 AM

Viblo phải mở thêm service Q-A thôi 😄

0
Avatar
Jun 15th, 2017 2:14 AM

hay . Bên mình thì dùng template engine là handlebars

0
Avatar
Jun 14th, 2017 11:38 PM

Bài viết rất chi tiết. Thank tác giả 😃

0
Avatar
Jun 14th, 2017 1:59 PM

Kiến thức chia sẻ còn chưa sâu và chưa có ứng dụng trong dự án thực tế.

0
Avatar
Jun 14th, 2017 1:03 PM

anh oi cho e xin dia chi email cua a voi duoc k a? e co vai dieu muon trao doi voi a va can su giup do cua a. Thanks a!

0
Avatar
Jun 14th, 2017 1:03 PM

anh oi cho e xin dia chi email cua a voi duoc k a? e co vai dieu muon trao doi voi a va can su giup do cua a. Thanks a!

0
Avatar
Jun 14th, 2017 10:22 AM

Xĩn lỗi bạn mình viết sai chính tả.. "sẽ" chứ không phải 'trễ". rất xin lỗi bạn.. cám ơn đã trả lời mình

0
Avatar
Jun 14th, 2017 9:27 AM

chốt câu chất vãi =)) Giờ thì bạn đã hiểu tại sao rất nhiều bài viết giới thiệu về Laravel, cả những bài viết về phần base nữa, người ta không đi vào chi tiết Facade hoạt động thế nào. Mệt vãi cả ra.

0
Avatar
Jun 13th, 2017 1:50 PM

dạ, cố gắng =]]

0
Avatar
Jun 13th, 2017 1:42 PM

theo như a biết thì hình như chưa có ai viết bằng tiếng Việt cả, trước anh cũng học từ cuốn Rails 5 ấy đấy =]], chú cứ đọc thực hành theo nó, sau đó tự mình làm lại cái project mà nó ví dụ ấy, tự làm không nhìn source, chỉ cần chú tự mình làm lại được ngon hiểu hết những ký thuật trong ấy, a nghĩ chú đi nộp CV xin việc Ruby nơi nào cũng nhận

0
Avatar
Jun 13th, 2017 12:29 PM

Các package mình đang sử dụng nhé:

 • Adavance new file
 • AlignTab
 • AutoFileName
 • Emmet
 • Material Theme
 • Origami
 • PHP Companion
 • PHP Getters and Setters
 • SideBarEnhancements
 • SublimeCodeIntel
 • SublimeLinter
 • TrailingSpaces
0
Avatar
Jun 13th, 2017 10:10 AM

Đấy là giải thích việc data class gen ra những hàm đó cho bạn, mình không nói là bạn phải viết 2 hàm đấy ra ở Java. Viết ra chỉ là để người đọc biết rằng data class có mặc định 2 hàm đấy

0
Avatar
Jun 13th, 2017 8:40 AM

Con lai của chuyện tình tay 3 😄, Framework giống AngularJs, View Engine giống React, Time Travel (Vuex) giống Redux. 3 thứ siêu đỉnh kết hợp lại thành VueJs. Đọc code thấy cũng rất sạch sẽ gòn gàng, rất đáng để sử dụng. Cá nhân mình nghĩ nó sẽ phát triển mạnh.

0
Avatar
Jun 13th, 2017 7:33 AM

ví dụ đầu tiên, đã return super thì cần gì phải override, hay cụ thể hơn là trừ cái toString ra còn lại mấy hàm có override đều là thừa, ko viết cũng ko sao, còn nếu thực sự cần override theo ý mình cho khác với base class thì bất kể ngôn ngữ nào khi thay đổi cũng cần sửa chứ ko riêng gì java, kể cả kotlin cũng ko ngoại lệ

0
Avatar
Jun 13th, 2017 5:48 AM

anh ơi, có trang nào tiếng việt giúp tạo 1 web rõ ràng bằng rails không a, vì tiếng anh e còn hạn chế nên việc đọc RUBY ON RAILS TUTORIAL (RAILS 5) Learn Web Development with Rails Michael Hartl thực hành đọc khó hiểu

0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.