+2

Các mẫu sơ đồ Use case (và làm sao để tạo ra chúng)

10 Use Case Diagram Examples (and How to Create Them) Blog Header . Sơ đồ Use case là một công cụ rất hữu ích trong việc thiết kế và triển khai quá trình trong hệ thống. Bằng việc xác định những yêu cầu và kì vọng đặt ra từ cái nhìn cùa người sử dụng, chúng đảm bảo rằng quá trình triển khai của hệ thống được phát triển đúng mục đích.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xác định Use case diagram là gì cũng như các ví dụ về nó.

Use case diagram là gì?

Use case diagram là một cách biểu diễn cho ta cái nhìn tổng quan về các cách hoặc tình huống khác nhau có thể xảy ra khi sử dụng một hệ thống. Nó minh họa cách người dùng sẽ thực hiện các hành động và tương tác với một hệ thống cụ thể, chẳng hạn như trang web hoặc ứng dụng...

Ví dụ, sơ đồ use case dưới đây mô tả những chức năng khác nhau của một hệ thống ngân hàng use case diagram example

Trong Unified Modeling Language (UML), các hệ thống được trình bày ở các mức độ chi tiết khác nhau để thể hiện một quan điểm cụ thể trong thiết kế của hệ thống. Sơ đồ use case được coi là sơ đồ UML.

Các sơ đồ UML xác định và tổ chức các chức năng và phạm vi cấp cao của một hệ thống. Bằng cách lập mô hình luồng sự kiện cơ bản trong trường hợp sử dụng, chúng giúp xác định các mục tiêu mà bạn cần đạt được với mọi tương tác giữa người dùng hệ thống.

Lợi ích sơ đồ Use case

Sơ đồ Use case hỗ trợ rất nhiều trong quá trình phát triển ứng dụng:

 • Hướng dẫn phát triển: Sơ đồ USe case có thể giúp thiết lập chi phí và độ phức tạp của hệ thống của bạn. Nó làm như vậy bằng cách chỉ định chức năng nào trở thành yêu cầu sẽ chuyển sang giai đoạn phát triển.

 • Cách tiếp cận hướng đến người dùng: Sơ đồ Use case được viết bằng ngôn ngữ tự nhiên, giúp người dùng dễ dàng hiểu chúng. Ngoài ra, họ cung cấp cho doanh nghiệp một cách tuyệt vời để giao tiếp với khách hàng. Dưới đây là một ví dụ về sơ đồ trường hợp sử dụng cho thấy đường dẫn giao dịch cơ bản của một khách hàng ngân hàng:

 • Đơn giản hóa các giải pháp: Bằng cách chia nhỏ các giải pháp thành các chức năng hoặc tính năng thực tế, sơ đồ trường hợp sử dụng có thể làm giảm mức độ phức tạp của vấn đề mà hệ thống của bạn đang cố gắng giải quyết.
 • Theo dõi tiến độ: Sơ đồ Use case có thể được sử dụng để theo dõi ca sử dụng nào đã được triển khai, thử nghiệm và phân phối, đồng thời giúp bạn xác định chức năng nào hoạt động và chức năng nào không.

Các loại sơ đồ Use case

Có nhiều loại sơ đồ khác nhau có thể được sử dụng để thiết kế và biểu diễn các hệ thống và quy trình. Đối với sơ đồ use case UML, chúng được phân thành hai loại: sơ đồ UML hành vi và cấu trúc.

Sơ đồ UML hành vi:

Sơ đồ UML hành vi cung cấp một cách tiêu chuẩn để trực quan hóa thiết kế và hành vi của một hệ thống. Dưới chúng là 7 loại sơ đồ khác đó là:

 1. Activity diagrams
 2. State machine diagrams
 3. Sequence diagrams
 4. Communication diagrams
 5. Interaction overview diagrams
 6. Timing diagrams
 7. Use case diagrams

Ví dụ, sơ đồ Use case này mô tả cách hệ thống ATM sẽ hoạt động hoặc phản ứng khi khách hàng hoặc quản trị viên thực hiện một hành động.

use case diagram example

Sơ đồ UML cấu trúc:

Mặt khác, các sơ đồ UML cấu trúc tập trung vào việc mô tả các khái niệm liên quan đến một hệ thống và cách chúng liên quan với nhau. Ngoài ra còn có 7 loại sơ đồ UML cấu trúc:

 1. Class Diagram
 2. Component Diagram
 3. Deployment Diagram
 4. Object Diagram
 5. Package Diagram
 6. Profile Diagram
 7. Composite Structure Diagram

Các thành phần trong sơ đồ Use case

Sơ đồ Use case chứa sự kết hợp của các yếu tố khác nhau và các ký hiệu và trình kết nối chuyên dụng. Cho dù bạn muốn sơ đồ trường hợp sử dụng của mình đơn giản hay chuyên sâu, sơ đồ đó phải bao gồm các thành phần cơ bản sau:

 • Actor – An actor là bất kỳ ai thực hiện một hành động trên hệ thống của bạn. Tác nhân hoặc người dùng có thể là một người, một tổ chức hoặc một hệ thống bên ngoài. Các tác nhân được thể hiện bằng các hình que trong sơ đồ Use case. Trong ví dụ này, các chức năng của một hệ thống được mô hình hóa cho hai loại tác nhân: cá nhân và tổ chức.

 • System – Phạm vi hệ thống bao gồm một chuỗi các hành động và tương tác giữa người dùng và hệ thống. Để mô tả ranh giới hệ thống, các hộp ranh giới hệ thống được sử dụng để biểu thị rằng trường hợp sử dụng nằm trong phạm vi của hệ thống.

 • Use case – Use case là các cách sử dụng hoặc ứng dụng khác nhau mà hệ thống của bạn có thể cung cấp cho người dùng. Các hình bầu dục nằm ngang được sử dụng để tượng trưng cho các Use case trong khi các đường kẻ được vẽ để kết nối người dùng với Use case. Dưới đây là một ví dụ để minh họa mối quan hệ giữa người dùng và Use case:

use case diagram example
 • Goal – Mục tiêu là kết quả cuối cùng của một Use case. Một sơ đồ Use case hiệu quả nên mô tả các hoạt động liên quan đến việc đạt được các mục tiêu đằng sau mỗi Use case.

5 Ví dụ sơ đồ Use case mà bạn có thể sử dụng:

Retail use case diagram

Ví dụ về sơ đồ Use case này mô tả các chức năng nội bộ và tương tác của nhân viên trong một hệ thống bán lẻ.

use case diagram example

Nó có các chức năng hệ thống cơ bản được biểu thị bằng các hộp phối hợp màu để biểu thị các trường hợp sử dụng dựa trên vai trò của người dùng. Sơ đồ trường hợp sử dụng như thế này có thể hữu ích cho các cửa hàng bán lẻ có hệ thống thương mại điện tử B2C.

Restaurant use case diagram

Trong ví dụ này, các hoạt động hàng ngày của nhà hàng đóng vai trò là hệ thống, nhân viên đại diện cho các tác nhân và nhiệm vụ của họ là các Use case.

Sơ đồ Use case này có thể đặc biệt hữu ích cho các nhà hàng hoặc chuỗi thức ăn nhanh về mặt hệ thống hóa các quy trình thông thường và trình bày các hoạt động hàng ngày cho nhân viên theo cách đơn giản và có trật tự hơn.

Travel use case diagram

Dưới đây là sơ đồ Use case vạch ra cách các loại người dùng khác nhau có thể tương tác với trang web hoặc ứng dụng đặt phòng du lịch.

use case diagram example

Mẫu này bao gồm các trường hợp sử dụng mở rộng được đánh dấu bằng các đường chấm và mũi tên thay vì các đường đơn giản. Nó có thể được thu nhỏ hoặc tăng lên cho các khách sạn, hãng hàng không và các hệ thống đặt chỗ du lịch khác.

Banking use case diagram

Được thiết kế cho các hệ thống máy rút tiền tự động (ATM), sơ đồ trường hợp sử dụng này mô tả các loại giao dịch khác nhau dưới dạng các trường hợp sử dụng.

use case diagram example

Vì ví dụ này rất đơn giản và chỉ chứa các yếu tố cần thiết nên nó có thể được điều chỉnh cho các hệ thống ngân hàng khác như ngân hàng chi nhánh hoặc ngân hàng trực tuyến.

Consumer electronics store use case diagram

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, ví dụ về sơ đồ trường hợp sử dụng này minh họa cách các nhóm quản lý và bán hàng có thể sử dụng hệ thống bán lẻ để thực hiện các nhiệm vụ.

use case diagram example

Nó có thể được áp dụng cho các hệ thống bán lẻ điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng, hàng tiêu dùng nhanh và các lĩnh vực bán lẻ khác.

Các câu hỏi hay gặp

Những gì được bao gồm và không được bao gồm trong sơ đồ ca sử dụng?

Sơ đồ Use case mô tả mối quan hệ giữa người dùng, hệ thống và các use case của nó. Họ không cần phải đi sâu vào chi tiết và giải thích hệ thống hoạt động như thế nào trong nội bộ. Dưới đây là hướng dẫn về những gì cần bao gồm và những gì không nên bao gồm trong sơ đồ trường hợp sử dụng của bạn:

Những gì cần bao gồm:

 • Ai đang sử dụng hệ thống
 • Người dùng sẽ sử dụng hệ thống như thế nào
 • Mục tiêu của người dùng là gì
 • Những bước người dùng thực hiện để hoàn thành một nhiệm vụ
 • Cách hệ thống phản ứng với một hành động cụ thể

Những gì không bao gồm:

 • Thứ tự thực hiện các bước
 • Chi tiết về giao diện người dùng
 • Ngôn ngữ lập trình

Làm thế nào để bạn viết một sơ đồ Use case?

Viết một sơ đồ Use case liên quan đến việc giải cấu trúc các quy trình để tiết lộ tổng quan cơ bản về hệ thống của bạn. Dưới đây là một số bước mà bạn có thể làm theo:

Bước 1: Xác định các tác nhân (người dùng) sẽ tương tác với hệ thống của bạn. Phân loại từng loại người dùng dựa trên vai trò của họ.

Bước 2: Chọn một loại người dùng và liệt kê những hành động họ sẽ thực hiện khi sử dụng hệ thống. Mỗi hành động trở thành một Use case.

Bước 3: Tạo mục tiêu cho mọi Use case. Xác định những gì được yêu cầu từ hệ thống để đạt được những mục tiêu này.

Bước 4: Cấu trúc các Use case. Bao gồm trong phần mô tả cho mỗi Use case quá trình cơ bản của các sự kiện sẽ xảy ra khi người dùng thực hiện một hành động nhất định. Nó sẽ mô tả những gì người dùng làm và cách hệ thống phản hồi.

Bước 5: Xem xét các chuỗi sự kiện thay thế và thêm chúng để mở rộng Use case.

Bước 6: Lặp lại các bước 2-5 để tạo sơ đồ trường hợp sử dụng cho từng loại người dùng.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.