+7

Thuật ngữ IT #54: Fingerprint Authentication

Hôm nay mình sẽ nói về một khái niệm trong lĩnh vực công nghệ mà có lẽ các bạn đã nghe qua nhiều lần, nhưng liệu các bạn đã hiểu sâu về nó chưa? Đó chính là "指紋認証" - hay còn gọi là "Fingerprint Authentication".

1. 指紋認証 (Fingerprint Authentication) là gì?

Để đơn giản hóa, khi mình nói đến Fingerprint Authentication, các bạn nghĩ ngay tới việc mở khóa điện thoại bằng dấu vân tay phải không? Đúng vậy, nhưng thực chất nó không chỉ dừng lại ở việc đó.

1.1. Định nghĩa

"指紋認証" hay Fingerprint Authentication là kỹ thuật nhận biết danh tính thông qua việc sử dụng dấu vân tay trên các ngón tay của chúng ta. Mình biết, mỗi người một dấu vân tay, đó là lý do vì sao việc này trở nên chính xác và an toàn.

1.2. Tại sao nó lại quan trọng?

Vì dấu vân tay của mỗi người là duy nhất, nên việc sử dụng nó trong xác thực là rất an toàn. Không ai có thể giả mạo được dấu vân tay của bạn cả. Vì vậy, nó được sử dụng trong nhiều hệ thống an ninh như hệ thống đăng nhập vào các thông tin cá nhân hoặc hệ thống kiểm soát ra vào.

2. Fingerprint Authentication trong cuộc sống hiện đại

2.1. Mở khóa thiết bị

Các bạn nhớ ngày xưa mình phải nhập mật khẩu dài dòng để mở điện thoại không? Giờ thì chỉ cần một cái chạm. Đơn giản và nhanh chóng!

2.2. Trong hệ thống an ninh

Không chỉ đơn giản là mở điện thoại, Fingerprint Authentication còn giúp tăng cường bảo mật cho các hệ thống như: quản lý ra vào trong các toà nhà, văn phòng. Ví dụ, bạn muốn vào một phòng dữ liệu quan trọng? Không cần chìa khóa, chỉ cần đặt ngón tay lên và... zô!

3. Các phương pháp xác thực khác

Fingerprint Authentication không phải là phương pháp xác thực duy nhất. Còn nhiều phương pháp khác như:

 • 顔認証: Xác thực thông qua khuôn mặt.
 • 声紋認証: Xác thực thông qua giọng nói.
 • 静脈認証: Xác thực thông qua huyết mạch.
 • 網膜認証: Xác thực thông qua võng mạc mắt.
 • 虹彩認証: Xác thực thông qua màu sắc của con ngươi.

Mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng. Nhưng mình tin, trong tương lai, chúng ta sẽ còn chứng kiến nhiều công nghệ mới mẻ hơn nữa.


English Version

Hey there! Today, we're diving into a tech topic you've probably heard of but might not fully grasp. We're talking about "指紋認証," also known as "Fingerprint Authentication." 🖐

1. What's Fingerprint Authentication?

Ever unlocked your phone using your fingerprint? That's it! But there's more to it than just that.

1.1. What exactly is it?

Fingerprint Authentication is just a fancy term for recognizing who you are by looking at your fingerprints. Cool, right? Each person's fingerprint is unique - that's why it's so accurate and safe.

1.2. Why's it a big deal?

Since no two people have the same fingerprints, it's super secure. No one can copy or fake your fingerprint. So, it's used in many security systems, like logging into personal data or entry systems.

2. How it fits into our modern life

2.1. Unlocking gadgets

Remember the days of typing out long passwords to unlock your phone? Now, it's just a quick tap. Easy peasy!

2.2. Boosting security

It's not just for phones. Fingerprint Authentication boosts security for things like building access. Want to get into a top-secret room? Forget keys; just touch and go!

3. Other cool ways to check who you are

Fingerprints aren't the only game in town:

 • 顔認証: Face recognition. (Like your phone seeing your face)
 • 声紋認証: Voice recognition. (Think Siri or Alexa)
 • 静脈認証: Vein recognition. (Sounds sci-fi, right?)
 • 網膜認証: Retina recognition. (Yep, using your eyes!)
 • 虹彩認証: Iris recognition. (Also eye-related, but different!)

Each method has its pros and cons. But one thing's for sure: the future's gonna bring even more cool tech our way!


日本語版

おはようございます!今日は、ITの面白いトピックについて話そうと思います。さて、みなさん、「指紋認証」を知っていますか?

1. 指紋認証って何?

簡単に言うと、スマホを指の跡でアンロックすることを思い浮かべますよね?その通り!でも、それだけじゃないんです。

1.1 定義

「指紋認証」とは、私たちの指の跡を使って、個人を特定する技術のこと。面白いことに、人それぞれの指の跡はユニークなので、とても正確で安全です。

1.2 なぜ重要なの?

指の跡はユニークなものだから、それを使った認証はとても安全。だれもあなたの指の跡を真似ることはできません。なので、多くのセキュリティシステムで使われています。

2. 現代の生活での指紋認証

2.1 デバイスのアンロック

昔、スマホをアンロックするために長いパスワードを入力したことを覚えていますか?今は、指一本で簡単に!

2.2 セキュリティシステムで

スマホだけじゃなく、指紋認証はビルやオフィスのセキュリティも強化しています。例えば、大切なデータがある部屋に入るとき、鍵は不要。指を置くだけで、入れます!

3. 他の認証方法

指紋認証だけが認証方法ではありません。他にもいろいろあります:

 • 顔認証: 顔での認証。
 • 声紋認証: 声での認証。
 • 静脈認証: 血管での認証。
 • 網膜認証: 目の網膜での認証。
 • 虹彩認証: 目の色での認証。

各方法には長所と短所があります。でも、未来にはもっと新しい技術が登場することを楽しみにしています!

Mình hy vọng bạn thích bài viết này và học thêm được điều gì đó mới.

Donate mình một ly cafe hoặc 1 cây bút bi để mình có thêm động lực cho ra nhiều bài viết hay và chất lượng hơn trong tương lai nhé. À mà nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì đừng ngại comment hoặc liên hệ mình qua: Zalo - 0374226770 hoặc Facebook. Mình xin cảm ơn.

Momo: NGUYỄN ANH TUẤN - 0374226770

TPBank: NGUYỄN ANH TUẤN - 0374226770 (hoặc 01681423001)

image.png


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.