IT Term

IT Term

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

Thuật ngữ IT #65: Security Hole

152 0 2
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

Thuật ngữ IT #64: Throughput

126 4 0
6
Avatar

Thuật ngữ IT #63: Smart Device

100 4 0
5
Avatar

Thuật ngữ IT #60: Storage Virtualization

438 3 0
2
Avatar

Thuật ngữ IT #62: Spam

67 4 0
6
Avatar

Thuật ngữ IT #61: Spyware

80 5 0
6
Avatar

Thuật ngữ IT #59: Storage

121 6 0
7
Avatar

Thuật ngữ IT #58: Scale Up

129 1 0
7
Avatar

Thuật ngữ IT #57: Switch

113 1 0
6
Avatar

Thuật ngữ IT #56: Asset Management

21 0 0
0
Avatar

Thuật ngữ IT #55: Enterprise Social Network

89 5 0
8
Avatar

Thuật ngữ IT #54: Fingerprint Authentication

324 5 0
7
Avatar

Thuật ngữ IT #53: Information Sharing

84 5 0
6
Avatar

Thuật ngữ IT #52: Redundancy

122 4 0
6
Avatar

Thuật ngữ IT #51: Human resource and Payroll System

66 5 0
7
Avatar

Thuật ngữ IT #50: Personnel System

87 4 0
7
Avatar

Thuật ngữ IT #49: Single Sign-On

143 5 0
7
Avatar

Thuật ngữ IT #48: Service Desk

85 5 0
6
Avatar

Thuật ngữ IT #47: Server

85 5 2
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Thuật ngữ IT #46: SCM - Supply Chain Management

84 4 0
8
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí