+7

Lựa chọn tông màu sáng hay màu tối trong thiết kế giao diện người dùng?

Màu sắc là một trong những vấn đề chính trong thiết kế giao diện người dùng. Nó có thể ảnh hưởng rất lớn đến mức độ sử dụng cũng như sức hấp dẫn của một ứng dụng di động hoặc một trang web. Và một trong những câu hỏi đầu tiên mà các nhà thiết kế thường phải trả lời là lựa chọn loại bảng màu nào: các bảng màu có tông màu sáng hay tông màu tối?

Ở đây chúng ta sẽ xem xét một số điểm quan trọng trong quá trình thiết kế giao diện người dùng.

Các khía cạnh ảnh hưởng đến lựa chọn

Xem chi tiết bài viết tại: https://designervn.net/threads/lua-chon-tong-mau-sang-hay-mau-ti-trong-thit-k-giao-din-nguoi-dung.7284/

Một số bài viết hay nên tham khảo:

Bài gốc: Tông màu sáng hay tối trong giao diện người dùng

Biên tập: Designer Việt Nam


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.