Viblo Learning
+2

Kotlin Tutorial - Bài 1: Tạo Project đầu tiên với Kotlin

Hôm nay mình giới thiệu với tất cả mội người về sử dụng Kotlin trong phát triển Android. Trong loạt bài viết này chúng ta sẽ nói về những phần quan trọng nhất trong ngôn ngữ Kotlin được sử dụng để phát triển ứng dụng Android. Ngay từ mới bắt đầu, nếu bạn đã nghe nói về Kotlin nhưng chưa thử qua thì bài viết này là tuyệt vời dành cho bạn. Hy vọng bạn sẽ thích nó. Trong bài này, tôi muốn cho bạn thấy được thật dễ dàng để tạo một project với Kotlin từ những bước đầu tiên.

Tạo Project Android với Kotlin đầu tiên

Đầu tiên, bạn cần phải download Android Studio phiên bản mới nhất về. Canady hay Beta cũng ok, các version mới đôi khi làm hỏng Plugin Kotlin trong một vài ngày đầu. Sau đó cài đặt Plugin Kotlin. Theo đó IntelliJ cũng sẽ được cài đặt mặc định nhưng nó không giống với Android Studio

1. Cài đặt Plugin Kotlin

Theo thứ tự này thì sẽ đi tới phần Plugin trong “Preferences” và sử dụng search bar để tìm nó:

2. Tạo Project Android mới

Bạn đã cài đặt Plugin và giờ bắt đầu tạo Project Android Cũng không có gì khác biệt so với một dự án bình thường: Chọn “Blank Screen” trong phần lựa chọn "New Project". Nó sẽ dễ dàng chuyển đổi code sau đó.

3. Chuyển đổi Activity mới sang code Kotlin

Bạn chỉ cần lựa chọn trong menu. Plugin Kotlin đã bao gồm trình chuyển đổi từ code Java sang code Kotlin (bằng một cách nào đó, bạn không cần phải quan tâm đến điều này). Bạn chỉ cần mở class mà bạn muốn chuyển đổi và chọn Code -> Convert Java File to Kotlin File. Sau đó, đây là kết quả đạt được:

class MainActivity : AppCompatActivity() {
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)
  }
}

Như bạn có thể thấy, code sau khi chuyển đổi cũng tương tự như code Java nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt. Bạn sẽ học chúng trong các bài tiếp theo.

4. Chuyển đổi Project sang Project Kotlin

Một tiện ích của Plugin sẽ làm điều này cho bạn. Chỉ cần đi đến Tools -> Kotlin -> Configure Kotlin in Project . Sau đó sử dụng dialog để thêm một vài thay đổi trong file * build.gradle*

Sẽ có những thay đổi gì? Một phụ thuộc mới dependencies sẽ được Plugin Kotlin thêm vào file build.gradle gốc

dependencies {
  classpath 'com.android.tools.build:gradle:2.2.0'
  classpath "org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:$kotlin_version"
}

Nó cũng thêm Kotlin Plugin vào trong build.gradle

apply plugin: 'kotlin-android'

Và thêm Kotlin library như một dependency

dependencies {
  ...
  compile "org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib:$kotlin_version"
}

5. Kết luận

Sau khi hoàn thành, bạn có thể run project để xem nó hoạt động như thế nào. Xem thêm Bài 2: Biến trong Kotlin, sự khác nhau giữa Java và Kotlin. val và var


All Rights Reserved