-2

Tìm hiểu cách làm game với Unity

1. Sơ lược về Unity:

 • Unity là một trong những engine thương mại được các nhà làm game ưa dùng bởi khả năng phát triển các trò chơi đa nền.
 • Unity dùng để phát triển game, phim 3D cho các dòng máy tính PC, Mac cho tới các dòng điện thoại di động iPhone, iPad, Android và Web Game
 • Unity không đòi hỏi máy cấu hình cao, thêm nữa Unity đặc biệt chú ý đến sự tiện dụng. Việc làm game, làm phim 3D sử dụng Unity engine so với các engine còn lại dễ dàng hơn rất nhiều vì phương châm của Unity engine là engine dành cho các member không chuyên. Bạn có thể kéo thả, kế thừa, viết scripts, tổ chức các thành phần, import – export các tài nguyên (model, texture, mesh, …) đóng gói các đối tượng hoàn chỉnh và chia sẻ nó một cách dễ dàng với Unity engine.
 • Unity có thể code bằng C#, Boo hoặc Javascript, khuyến khích dùng C#

2. Cài đặt Unity:

 • Download và cài đặt tại địa chỉ: http://unity3d.com/unity/download
 • Editor: có thể dùng Visual studio hoặc editor có sẵn đi cùng bộ cài Unity(MonoDevelop)

3. Các bước cơ bản để setup 1 game:

 • Tạo project: Giao diện tọa project đơn giản chỉ cần nhập tên và chọn engine 2D or 3D
 • Giao diện chính của Unity:
 • Tạo 1 Game Object:
 • Setup background: ví dụ như này: đầu tiên ta cần kéo thả ảnh từ ngoài vào project. Sau đó sẽ tạo 1 Sprite: Sau đó cấu hình cài đặt cho ảnh vừa kéo vào là background:
 • Tạo thêm các thành phần cho Background: Dùng hình ảnh như này:

Làm tương tự như setup Background để được kết quả:

 • Tạo 1 player: Ví dụ dùng 1 ảnh như này:

Kéo ảnh vào khung: Textures Tạo 1 Sprite đặt tên là: Player, chọn thuộc tính: Sprite Renderer, chọn Layer: Foreground, phần scale thu nhỏ đối tượng bằng giá trị: (0.2, 0.2, 1)

 • Tạo Box Collider để xử lý các va chạm vật lý Chọn vào đối tượng Player vừa tạo và chọn: Add Component, sau đó chọn: Box Collider 2D, chọn size là: (10, 10) để vừa với đối tượng Player. Kết quả ta được:
 • Tạo Rigidbody 2D để xử lý trọng lực: Tương tự như trên bạn chọn Add Component và chọn: Rigidbody 2D. Sau đó Run project bạn sẽ thấy phi thuyền...rơi: Đầy đủ cấu hình cho phần Player như sau:
 • Di chuyển Player: Tương tự như trên bạn tạo 1 Component: Scripts, paste đoạn code này vào:
using UnityEngine;
///
/// Player controller and behavior
///
public class PlayerScript : MonoBehaviour
{
///
/// 1 - The speed of the ship
///
public Vector2 speed = new Vector2(50, 50);
// 2 - Store the movement
private Vector2 movement;
void Update()
{
// 3 - Retrieve axis information
float inputX = Input.GetAxis("Horizontal");
float inputY = Input.GetAxis("Vertical");
// 4 - Movement per direction
movement = new Vector2(
speed.x * inputX,
speed.y * inputY);
}
void FixedUpdate()
{
// 5 - Move the game object
rigidbody2D.velocity = movement;
}
}

Run project và bạn có thể di chuyển phi thuyền bằng các phím mũi tên 😃:

Vậy là chúng ta đã hoàn thành 1 số bước cơ bản để làm game với Unity.

4. Kết luận:

Unity thực sự rất mạnh và lại vô cùng đơn giản để thực hiện, như phần chúng ta vừa đọc có thể thấy thao tác chủ yếu là kéo thả và cấu hình, còn phần code thì khá ngắn và dễ hiểu(tất nhiên để làm game phức tạp cần code nhiều hơn 😄). Hy vọng các bạn thích thú với Unity và cùng học tập trao đổi với mình ^_^.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.