20 icons loading cho website (Part 2)

Tốc độ internet ngày càng tăng giúp cho việc load 1 trang web nhanh hơn rất nhiều. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp hay vì 1 vài lý do mà một số trang web vẫn cần 1 khoảng thời gian để có thể tải được hết nội dung của nó. Nhưng có một vấn đề là nếu để cho người dùng nhìn thấy từng phần của trang web được load dần dần ra khi mà layout cũng như Css hay Js dành cho giao diện chưa được load xong, nó thực sự là một mớ lộn xộn và người dùng sẽ không có thiện cảm khi nhìn thấy trang web lộn xộn như vậy. Cách tốt nhất để xử lý vấn đề này là giấu phần lộn xộn ấy đi bằng cách thêm 1 layout lên trên cùng của trang web, phần chính giữa của layout này sẽ là 1 icon gì đó thú vị và tốt nhất là nó truyền tải cho người dùng 1 thông tin là website vẫn đang được loading. Sau khi trang web được load toàn bộ chúng ta sẽ làm cho layout này biến mất để người dùng có thể bắt đầu trải nghiệm trang web. Trong bài viết này tôi sẽ tiếp tục giới thiệu một vài mẫu icon khá đẹp có thể áp dụng vào website của bạn. Link phần 1:

11.CSS3 Loader Animation &ndash Peeek by @rss

12.Pure Css Loader &ndash Square by @dghez

13.Cocktail Loader by @MarcMalignan

14.Loader a Day (day 2) by @TheDutchCoder

15.Polygon Loader by @dan_reid

16.Code Loader in CSS by @depy

17.One element four color loader by @tstoik

18.Loader #1 by @samueljweb

19.Let’s load stuff by @tomchewitt

20.Another Loading Animation by @redouglas

Nguồn tham khảo. http://www.hongkiat.com/blog/free-animated-loaders/