+1

Giới thiệu UI framework Sierra

Như chúng ta đã biết, hiện nay có rất nhiều bộ thư viện đẹp và mạnh mẽ dành cho việc phát triển UI của các website. Hnay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ thư viện mới tên là Sierra.

Sierra là một UI frameworks đầy đủ, với nó bạn có thể sử dụng tất cả các tùy chọn ngắn gọn. Tuy nhiên nếu bạn là một người thích sử dụng Sass thì Sierra là một UI Framework đáng để theo dõi.

Đây là một framework được base trên SCSS. Điều này có nghĩa nó là một tập hợp các thành phần Scss và các thư viện mới nhất để tạo thành một thư viện UI mạnh mẽ và miễn phí.

Khi một lập trình viên nghe về một thứ viện Sass mới họ thường nghĩ về việc định nghĩa các hàm. Tuy nhiên Sierra không chỉ có biến và hàm. Đây là một thư viện UI tuyệt vời có thể tùy chỉnh styles cho grids, typo, tables, buttons, forms và gần như đầy đủ những thứ bản cần để thiết kế trang web.

Khi làm việc với Sierra, bạn sẽ nhận được đầy đủ các tùy chọn thay đổi như hệ thống lưới, khoảng cách, font-sizes, màu sắc và nhiều thứ nữa. Tất cả đều được quản lý bằng Scss và vài thư viện nhỏ để dễ dàng tùy chỉnh. Tất cả thành phần mặc địch của Sierra đều là Dark tuy nhiên tất cả màu sắc đều dễ dàng tùy chỉnh với bất kỳ trang web nào. Lập trình viên có thể nhìn thấy các biến chính của bộ UI này trong file _variables.scss.

Cám ơn các bạn đã quan tâm. Hẹn gặp lại.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.