+1

Tạo Icon cho các ứng dụng iOS với Sketch và Xcode - Phần 2

Đây là bài dịch từ của một chia sẻ trên trang medium.com, bài viết nguồn mời các bạn xem tại đây: https://medium.com/sketch-app-sources/painless-icon-generation-for-ios-apps-with-sketch-and-xcode-part-2-1c33527bcd73

Tổng quan

Việc tạo ra các icon cho một ứng dụng iOS có thể mất khá nhiều thời gian. Đây là phần 2, trong loạt 3 bài viết giải thích cách tôi đã thực hiện quá trình export các icon từ Sketch vào Xcode dưới một phút, thậm chí với cập nhật một icon hoàn toàn mới. Trong phần 1, tôi đã giới thiệu cách export một bộ icon đầy đủ từ một arboard trong Sketch. https://viblo.asia/p/tao-icon-cho-cac-ung-dung-ios-voi-sketch-va-xcode-phan-1-RnB5p0Vb5PG

Tạo bộ icon cho ứng dụng của bạn

Thiết lập bộ icon của bạn trong Xcode

Trong project của bạn sẽ có một bộ icon mặc định có tên là AppIcon. Trong các ví dụ, tôi sẽ sử dụng bộ icon mặc định này. Bạn cũng có thể tạo các bộ icon khác nếu bạn muốn. Để xem bộ icon trong XCode

 1. Chọn file Assets.xcassets trong project
 2. Chọn AppIcon từ danh sách Bạn có thể thấy các placeholder cho bộ icon của ban. Nếu bạn nhấp chuột phải vào AppIcon và chọn Show in Finder bạn sẽ thấy rằng XCode đã tạo ra một thư mục tên là AppIcon.appiconset để chứa các file icon cho một bộ icon. Bạn nên ghi nhớ thư mục này để cho các bước tiếp theo nhé.

Đưa các icon vào XCode

Giờ chúng ta sẽ đưa các file icon đã export bằng Sketch vào XCode

 1. Tìm bộ icon, bạn đã export được từ Sketch (như trong hướng dẫn của phần 1)
 2. Copy các file icon này vào thư mục AppIcon.appiconset Quay trở lại XCode bạn sẽ thấy các icon đã được thêm vào phần Unassigned

Kết nối các file icon vào placeholder

Để kết nối các file icon vào các placeholder, bạn có thể kéo và thả chúng từng cái một. Việc này không quá khó vì các icon đã được đặt tên cho việc kéo thả này dễ dàng hơn, nhưng nó sẽ làm bạn tốn công và mất thời gian, và đây là cách nhanh hơn nhiều. Quay trở lại thư mục AppIcon.appiconset, bạn sẽ tìm thấy một file tên là Contents.json Contents.json là file sẽ kết nối các icon của bạn vào placeholder trong XCode. Bạn có thể kết nối mọi thứ trong nháy mắt bằng cách copy file Contents.json đã điền các tên icon, bạn có thể tải file này về từ link sau: https://github.com/gllittler/Painless-icon-generation-for-iOS-apps

 1. Copy file Contents.json tải về từ link trên
 2. Paste vào thư mục AppIcon.appiconset (nếu được hỏi, bạn chọn replace để ghi đè file đã tồn tại) Quay trở lại XCode bạn sẽ thấy các icon giờ đã ở đúng vị trí các placeholder tương ứng.

Chúc mừng! Bộ icon cho ứng dụng của bạn đã hoàn thành. Khi bạn built project bạn sẽ nhìn thấy icon mới của ứng dụng.

Cách thức hoạt động

Kỹ thuật copy file Contents.json từ một bộ icon này sang một bộ icon khác để ngay lập tức kết nối các file icon và placeholder dựa trên việc các icon cụ thể trong bộ icon phải có cùng tên. Hãy tái sử dụng slice hoặc slice preset của Sketch mà bạn đã sử dụng trong phần 1 để chắc chắn điều trên.

Bảo trì các icon

Thay đổi thiết kế icon

Nếu thiết kế icon của bạn bị thay đổi:

 1. Tiến hình export lại bộ icon mới từ Sketch
 2. Copy các file icon mới vào thư mục AppIcon.appiconset Trong XCode bạn sẽ thấy các icon đã được cập nhật.

Thêm một icon với kích thước mới

Nếu yêu cầu về kích thước icon thay đổi:

 1. Tiến hình export lại bộ icon mới từ Sketch
 2. Copy các file icon mới vào thư mục AppIcon.appiconset
 3. Kiểm tra bộ icon mới trong XCode
 4. Hoặc: kéo thả icon có kích thước mới vào placeholder tương ứng của nó.
 5. Hoặc: copy file Contents.json đã có file icon với kích thước mới.

Tổng kết

Trong phần 2 này, tôi đã giải thích cách lấy một bộ icon mà bạn đã tạo trong Sketch và đưa nó vào dự án Xcode của bạn trong nháy mắt. Phần 3 tôi sẽ giới thiệu một số thủ thuật để thiết lập các Artboard của bạn để quản lý nhiều icon cùng một lúc.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.