0

Add Emoji Support To Your Website With Emoji CSS

Biểu tượng emoji đã qua thời đại thoại kỹ thuật số, và các icon nhỏ dễ thương, bằng một cách nào đó nhanh chóng thấm nhuần văn hóa Internet. Chúng hiện là một phần hàng ngày của cuộc sống của chúng ta và bạn có thể tìm thấy chúng ở khắp mọi nơi từ các ứng dụng máy tính, đến các trang web ..v.v.

Nếu bạn muốn thay đổi biểu tượng emoji trên website của bạn thì thư viện Emoji CSS là 1 sựa lựa chọn hoàn hảo.

Những biểu tượng thuần CSS được tạo ra với hình ảnh nền, vì vậy mỗi biểu tượng cảm xúc có tập tin PNG riêng của mình. Những tập tin hình ảnh độ phân giải cao. Nhìn tuyệt vời trên tất cả các màn hình. Bạn cũng có thể giới thiệu những biểu tượng cảm xúc bằng cách gọi tập tin CSS vào trang web của bạn. Các tập tin tham chiếu hình ảnh tự lưu trữ trên GitHub do đó bạn không cần phải lưu trữ bất cứ điều gì ở địa phương để bắt đầu.

Trên trang chủ CSS Emoji bạn sẽ tìm thấy tất cả các class hình ảnh cùng với một đoạn giới thiệu mẫu. Một khi bạn đã thêm các tập tin CSS Emoji vào tài liệu của tất cả các bạn phải làm là thêm một phần tử <i> với class .em, cùng với bất cứ class liên quan đến các biểu tượng cụ thể mà bạn muốn hiển thị.

ví dụ đơn giản: <i class="em em-100"></i>

thư viện sẽ thêm 100 biểu tượng cảm xúc trực tiếp vào nội dung của trang web của bạn. Bạn có hơn 200 biểu tượng cảm xúc khác nhau để lựa chọn và dự án mã nguồn mở do đó, nó có sẵn để cập nhật.

Hay nhất của tất cả các trang web CSS Emoji là siêu dễ sử dụng. Chỉ cần nhấp vào biểu tượng và bạn sẽ tự động sao chép mã nguồn vào clipboard để bạn có thể dán nó vào HTML của bạn.

Tôi sẽ là người đầu tiên thừa nhận rằng không phải tất cả các website sẽ được hưởng lợi từ thư viện biểu tượng cảm xúc này, nhưng các mạng xã hội và bình luận hỗ trợ các trang web có thể cải thiện sự tham gia của người sử dụng bằng cách thêm hỗ trợ biểu tượng cảm xúc. Và với các thư viện Emoji CSS, đây thực chất là một quá trình hai bước để biểu tượng cảm xúc lên trang web của bạn.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.