0

1-3 Quy trình tạo nên một chương trình

1-3 Quy trình tạo nên một chương trình

Để chạy một chương trình thì cần phải có file nguồn. Tại phần này sẽ giới thiệu cách sửa chữa, cách chạy một file nguồn sử dụng Editor để viết nên.

File nguồn

Để chạy một chương trình thì ta bắt buộc phải tạo nên một file có viết chương trình đó. File mà chương trình được viết trong đó gọi là file nguồn. Nói tắt đi thì cũng có người gọi nó là nguồn (Source.File nguồn được viết bởi Ruby thì được gọi là Ruby Script

Ví dụ một file nguồn

	#Cho 7 con slime xuất hiện
	7.times do
	  puts "Slime đã xuất hiện !"
	end

Tất cả những file nguồn của chương trình tạo nên bởi Ruby thì đuôi của file đều có ghi rb Mặt khách, tên của file đều được viết bằng chữ thường, không dùng chữ in hoa.

Chuẩn bị Edior

File nguồn được tạo nên bởi một ứng dụng tên là Edior. Editor là phần mềm dùng để sửa chữa các Text File Đối với những người đã thông thạo Editor thì có thể phần giải thích dưới đây là không cần thiết nên có thể bỏ qua luôn cũng được.

Trên Internet, có một loại editor có thể download miễn phí tên là TeraPad. TeraPad là một Text editor thông thường và dễ sử dụng. Phần mềm này cũng có kèm theo những chức năng tiện lợi để sửa chữa và tất nhiên chúng ta có thể sử dụng nó một cách miễn phí nữa.

Ở đây tôi muốn giới thiệu Text Editor mà mình hay sử dụng, tất nhiên ngoài đó thì cũng có rất nhiều loại Text Editor khác nữa. Cũng có rất nhiều loại Editor tốt mà có thể sử dụng miễn phí nữa nên các bạn hãy thử tìm cho mình một Editor dễ dùng nhất nhé.

1.PNG

Hình 1-6 TeraPad (http://www5f.biglobe.ne.jp/~t-susumu/library/tpad.html)

2.PNG

Hình 1-7 Màn hình của Editor TeraPad

Tạo file nguồn

Chúng ta hãy tạo một folder chứa các file nguồn. Folder này nằm ở đâu không quan trọng. Tên của folder chứa file nguồn này là gì không quan trọng nhưng tại đây chúng ta sẽ đặt tên nó là scr bằng chữ thường.

[Ví dụ] Tại ổ C chúng ta tạo một folder đặt tên là scr và coi nó là folder để chúng ta thực hiện cắc thao tác sau này

3.PNG

Hình 1-8 Tạo một folder thao tác tên scr

Sau đó chúng ta khởi động editor và thử điền vào dóng dưới đây. Nhất định những dòng dưới đây đều phải được nhập bằng chữ in thường. Có sự phân biệt giữa chữ in thường và in hoa nên mọi người cần chú ý.

puts 'hello world'

Sau khi nhập xong hãy lưu tên file và hello.rb vào folder thao tác chúng ta vừa lập.

4.PNG

Chỉ bẳng 1 dòng thôi nhưng chúng ta đã hoàn thành 1 file nguồn.

Chạy chương trình đã được tạo

Để thuận tiện thì chúng ta hãy copy chương trình ruby console có ở Desktop vào trong folder thao tác mà chúng ta vừa lập.

5.PNG

Kích đúp vào biểu tượng ruby console vừa copy vào và chúng ta khởi động Command prompt. Sau đó thì nhất định tại Command prompt sẽ được biểu thị như dưới đây.

C:src>

50.PNG

Sau đó chúng ta cùng chạy chương trình. Tại chương trình của Ruby, hãy nhập như dưới đây để chạy tại Command prompt.

ruby tên file nguồn

Rồi ta nhập hello.rb như dưới đây để chạy chương trình.

ruby hello.rb

51.PNG

Trên màn hình, nếu hiện dòng dưới đây thì có nghĩa chương trình của chúng ta đã chạy tốt.

hello world

52.PNG

Trong trường hợp không chạy được chương trình, hay chữ hello world không hiện ra thì chúng ta hãy xem lại từng bước và chạy lại.

ruby: No such file or directory -- hello.rb (LoadError)

Nếu trong chương trình có hiện một dòng tin nhắn như trên thì có nghĩa không có file nào tên là hello.rb cả. Chúng ta hãy kiểm tra xem chúng ta đã mở đúng ruby console trong folder chứa file nguồn chưa.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.