Avatar

PHP Education Team

Nhóm bạn trẻ yêu thích tìm hiểu về lập trình Web với mong muốn học hỏi, chia sẻ và phát triển các ứng dụng Awesome!

6 507 40 33.3K

Được thành lập vào 1/11/2016 tại Sun* Inc. (tiền thân là Framgia Inc). Nhóm bạn trẻ yêu thích tìm hiểu về lập trình Web với mong muốn học hỏi, chia sẻ và phát triển các ứng dụng Awesome!

Chúng tôi luôn ý thức được rằng kiến thức là vô hạn, tri thức là tài sản quý báu nhất với mỗi con người nói chung và mỗi lập trình viên nói riêng.

Vì thế hằng ngày mỗi người trong chúng tôi rèn luyện kỹ năng và thường xuyên cập nhật các công nghệ đáp ứng cho nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp.

Hơn thế nữa, với mong muốn được chia sẻ và trao đổi kiến thức với các lập trình viên khác chúng tôi cũng thường xuyên tham gia vào các cộng đồng (đặc biệt là Viblo.asia) để đóng góp một phần nhỏ bé kiến thức của mình.

Do IT Awesome!

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.