Viblo May Fest 2021

DISCUSSIONS

commented to the post
May 25th, 2015 1:21 AM

Em có thể dùng kiểu font .otf thay cho kiểu .ttf được không ạ? Tại sao khi em dùng những file .ttf hỗ trợ kiểu gõ Unicode thì nhận thông báo Couldn't open font #{tên file} ạ?

0
May 19th, 2015 2:17 AM

でも、これやると外のサーバーの名前解決もできなくなるのでご利用は計画的に。

0
commented to the post
May 18th, 2015 6:50 PM

Hiện tại mình cũng có thử dùng docker. Cái này để đóng goí ứng dụng thì hay .Tuy nhiên hơi khó control ứng dụng, thỉnh thoảng chạy hay bị treo và phải kill đi để start lại.

0
May 17th, 2015 4:17 PM

良いね。この次はイミュータブルなオブジェクトについて少し考察してみると良いかな。 JavaだとString、RubyだとFixnumSymbolはイミュータブル。

0
May 14th, 2015 9:58 PM

thanks Thắng Trần ^^

0
commented to the post
May 13th, 2015 12:05 AM

@binslync Khi viết

p Array.new(5){|i|i}

thì ta sẽ có kết quả là dãy số [0,1,2,...,4] Mục đích của ta viết Slime#{i} là để con slime đó sẽ mang số tương ứng với dãy số 0~4. Slimes = Array.new(10) {|i|"Slime#{i}" rồi thực hiện lệnh render thì kết quả sẽ ra Slime0 Slime1 ... Slime4

0
May 12th, 2015 11:40 PM

p Array.new(5){|i|i} Slimes = Array.new(10) {|i|"Slime#{i}"} có phải 2 câu lệnh thế này là gán tên/giá trị cho từng thành tố của dãy ko ạ ? vì sao ở trên thì viết {|i| i} là đc mà k phải {|i| "#{i}" } giống bên dưới ạ ?

0
commented to the post
May 12th, 2015 4:43 AM

em cảm ơn ạ

0
commented to the post
May 11th, 2015 10:10 PM

@binslync Cảm ơn bạn đã quan tâm. Xin lỗi bạn, đây là lỗi của quyển sách, mình đã tìm được bản chỉnh sửa nên sẽ tiến hành chỉnh sửa trong những chương sau. Code của bạn đáng nhẽ được viết

require 'mygame/boot'
fnt = Font.new("Hi", :x=>30, :y=>40)
fnt.string = "Hello"
main_loop do
  fnt.render
end
0
commented to the post
May 11th, 2015 7:40 PM

chị ơi , chị check hộ em code của em hoặc xem lại cái tái xác lập dãy chữ [str] có chính xác chưa ạ , vì em test thử mấy lần thì lần nào nó cũng báo lỗi undefined method 'str=' hết D: huh.PNG

0
commented to the post
May 10th, 2015 7:34 AM

@binslync Cảm ơn ý kiến của bạn "Xử lý bị rơi" là mình lấy nguyên mẫu lời tác giả, nếu hiểu một cách đúng hơn là bị drop

0
commented to the post
May 10th, 2015 7:31 AM

@binslync Xin lỗi bạn

img.scale = 2.0 # Xác lập độ lớn gấp đôi so với nguyên mẫu
img.scale = 0.5 # Xác lập độ lớn bằng một nửa so với nguyên mẫu 
0
May 10th, 2015 1:19 AM

xem lại hộ em đoạn phóng to ảnh với ạ , em thử cả scase lẫn scare nó đều báo lỗi ạ D:

0
commented to the post
May 9th, 2015 7:22 AM

khi "xử lý bị rơi" thì có hiện tượng gì xảy ra ạ?

0
May 9th, 2015 6:59 AM

wave.play "sample.wav", ch

[ch] ở đây tức là gì thế ạ ?

0
May 5th, 2015 5:02 PM

Cập nhật title hay description sẽ bị mất link đến redmine (?)

0
May 4th, 2015 5:28 AM

Ngon (honho)

0
May 4th, 2015 5:00 AM

Ok. It will be available soon!

0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.