Hồng Nguyễn

@nguyenhong

Performance Testing

10 0 0
1

Những lưu ý khi kiểm thử ứng dụng trên điện thoại di động

47 1 0
0

User Acceptance Testing (UAT)

254 0 0
1

Phân biệt QA,QC và Tester

Tìm hiểu về công cụ quản lý bug Mantis

753 2 0
2

Đánh giá mức độ nghiêm trọng và độ ưu tiên trong quản lý bug

Tìm hiểu về IBM Rational Function Tester ( phần 1)

163 0 0
0

Các loại kiểm thử tự động và những ngộ nhận

81 0 0
0

Phương pháp kiểm thử ứng dụng Web phổ biến

Tổng quan về Agile

132 0 0
0

Sử dụng kiến thức SQL để công việc test dễ dàng hơn

80 1 0
0

Kiểm thử một đối tượng Textbox

82 0 0
0

Từ vựng kiểm thử phần mềm

109 0 0
-1

Áp dụng A/B TEST trong Marketing hiện đại

75 3 0
0

Kiểm thử bảo mật website

170 0 0
0

Nghề Testing trong lĩnh vực công nghệ cao

151 0 0
0