0

Tìm hiểu về IBM Rational Function Tester ( phần 1)

A. Kiểm thử tự động

1. Kiểm thử tự động là gì?

 • Kiểm thử tự động là việc sử dụng các công cụ để thực hiện các test case.
 • Kiểm thử tự động cũng có thể nhập dữ liệu thử nghiệm vào hệ thống kiểm thử, so sánh kết quả mong đợi với kết quả thực tế và tạo ra các báo cáo kiểm thử chi tiết.

2. Kiểm thử tự động sử dụng khi nào?

Kiểm thử tự động được sử dụng khi:

 • Các trường hợp kiểm thử được thực hiện lặp đi lặp lại để đảm bảo tính năng. của phần mềm/ sản phẩm.
 • Thực hiện ở các trường hợp mà kiểm thử thủ công khó thực hiện.
 • Các trường hợp kiểm thử cần tốn nhiều thời gian.

3. Kiểm thử tự động sử dụng ở đâu?

Kiểm thử tự động sử dụng trong các giai đoạn kiểm thử:

 • Unit Testing( Kiểm thử đơn vị)
 • Integration Testing( Kiểm thử tích hợp) Và trong các loại kiểm thử:
 • Smoke Testing( Kiểm thử khói)
 • Functional Testing( Kiểm thử chức năng)
 • Regression Testing( Kiểm thử hồi quy) Và trong kỹ thuật kiểm thử:
 • Black Box Testing( Kiểm thử hộp đen)

4. Tại sao phải kiểm thử tự động?

 • Kiểm thử tự động sử dụng các công cụ có thể ghi lại bộ kiểm tra này và phát lại nó theo yêu cầu.
 • Tiết kiệm thời gian kiểm thử
 • Tự động hóa không cần can thiệp của con người nên có thể chạy tự động kiểm tra mà không cần giám sát.
 • Tự động tăng tốc độ thực hiện kiểm tra
 • Tự động hóa giúp tăng phạm vi kiểm tra
 • Kiểm tra bằng tay có thể trở nên nhàm chán và do đó dễ bị lỗi.
 • Cải thiện độ chính xác
 • Nhanh hơn 70% so với kiểm tra thủ công

B. IBM Rational Function Tester

1. IBM Rational Function Tester là gì?

 • Rational Function Tester của IBM là một công cụ kiểm thử chức năng và hồi quy tự động.
 • Phần mềm này cung cấp khả năng kiểm tra tự động cho chức năng, hồi quy, GUI và kiểm tra dữ liệu.
 • Nó hỗ trợ một loạt các ứng dụng, chẳng hạn như các ứng dụng trên nền web, .Net, Java, Siebel, SAP, PowerBuilder, Ajax, Adobe Flex, Dojo Toolkit, GEF, Adobe PDF documents, zSeries, iSeries và pSeries.

2. IBM Rational Function Tester làm việc như thế nào?

 • Rational Function Tester ghi lại sự tương tác trong lịch trình của những người làm việc với Java, Web, Visual Studio.Net, trên trình ứng dụng Win Form, và Web- Form tạo ra cho việc kiểm thử một kịch bản, bằng cách mô phỏng trở lại những thao tác đã được thực hiện.
 • Trong lúc đó, hình ảnh sẽ được ghi lại, người sử dụng có thể lồng vào thời gian xác định trong những trích đoạn theo lý thuyết mà dữ liệu đưa ra hoặc những đặc tính mà trình ứng dụng chưa đạt đến sẽ kiểm tra trong quá trình kiểm thử.
 • Trong quá trình quay lại, có những thời điểm xác minh vấn đề đã thực hiện và sẽ so sánh với tài liệu dự án để đảm bảo theo đúng những yêu cầu của dự án.
 • Việc kiểm thử sẽ được ghi hình một các linh hoạt, từ đó có thể xác định được ngôn ngữ để viết cho khách hàng dựa vào kịch bản, tới những việc vướt quá nhiệm vụ cần thực hiện.

=> Những vấn đề này đảm bảo cho việc kiểm thử được thực hiện đúng dắn và có thể thực thi kiểm thử. Sau khi kết thúc quá trình kiểm thử : Rational Function Tester sẽ sinh một bảng báo cáo về những kết quả đạt được trong quá trình kiểm thử và nó dùng để so sánh với những thời điểm xác định. Với việc sử dụng Rational Function Tester có thể tăng cơ hội cho việc xác định được các bug và fix bug để đảm bảo được chất lượng sản phẩm trước khi đến tay khách hàng.

3. Những lợi ích khi sử dụng công cụ IBM Rational Function Tester

3.1 Lợi ích

 • Tạo ra sự tin cậy cho chúng ta trong việc kiểm thử các phần mềm dùng trong các ngôn ngữ như Java, Wed, Visual Studio.Net trên trình ứng dụng Win -Form và Web- Form.
 • Là sự lựa chọn cho các phần mềm dùng ngôn ngữ Java hoặc Visual Basic.Net, nó giúp tạo ra được những kịch bản kiểm thử để so sánh với bảng phần tích, xem có đúng theo yêu cầu của khách hàng không.
 • Những kịch bản bằng công nghệ cung câp thường xuyên sự thay đổi giao diện người dùng
 • Sự tương quan của dữ liệu một các tự động và những dữ liệu kiểm thử cần loại trừ sẽ tốt hơn nhiều so với việc kiểm thử bằng tay.
 • Những mốc kiểm tra phù hợp với những khuôn mẫu đưa ra

3.2 Đặc điểm

 • Hỗ trợ một loạt các giao thức và ứng dụng như Java, HTML, NET, Windows, SAP, Visual Basic …
 • Có thể ghi lại và phát lại các hành động theo yêu cầu
 • Tích hợp tốt với các công cụ quản lý kiểm soát nguồn như Rational Clear Case và tích hợp Rational Team Concert
 • Cho phép các nhà phát triển tạo ra các kịch bản liên quan đến từ khóa để có thể được tái sử dụng
 • Bộ biên tập Công cụ Java Developer Toolkit của Eclipse tạo điều kiện cho nhóm tạo mã thử nghiệm các đoạn mã trong Java với Eclipse
 • Hỗ trợ điều khiển tùy chỉnh thông qua proxy SDK (Java / .Net)
 • Hỗ trợ kiểm soát phiên bản để cho phép phát triển song song các kịch bản thử nghiệm
 • Hỗ trợ cho kiểm thử những ứng dụng trong Mozilla Firefox 1.
 • Cho phép chạy lại kịch bản kiểm thử chức năng từ ClearQuest Test Manager, theo một nhịp tự động và kiểm tra được các lỗi. Với sự tích hợp ClearQuest Test Manager, bạn có thể tích hợp kịch bản kiểm thử chức năng Test Case và Cofigured Test Case và thực thi chúng. ClearQuest Test Manager cho phép bạn thực thi việc phân tích những kết quả và ghi lại những kết quả cho việc báo cáo và phân tích.
 • Hỗ trợ cho việc kiểm thử trên môi trường Citrix

4. Thông tin về cài đặt

Thông tin về việc cài đặt IBM Rational Function Tester hỗ trợ hệ thống hệ điều hành và đường dẫn, bạn sẽ nhìn thấy được trong khi cài đặt IBM Rational Function Tester.

Yêu cầu về phần cứng

 • Bộ xử lý yêu cầu mức tối thiểu Intel Pentium 4 1.4GHz
 • Ram tối thiểu 1HG
 • Dung lượng ổ đĩa trống 750MB

Yêu cầu vê phần mềm kèm theo

C. Kết luận

Hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về Rational Function Tester. Trong những bài viết tiếp theo mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn về các chức năng chính của công cụ này.

Tài liệu tham khảo: https://www.ibm.com/bs-en/marketplace/rational-functional-tester#product-header-top https://www.youtube.com/watch?v=7mSirqgTg-c https://www.slideshare.net/VijayChowthriNagapra/automation-testing-ibm-rft-rational-functional-te


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.