Viblo

Viblo

Sort by: Newest posts
Avatar

Mở đầu về các bài toán đầy đủ NP

462 1 1
  • Avatar
2
Avatar

Zero-sum games với hữu hạn hai người (phần 1)

307 1 0
2
Avatar

Từ chuyện 8/3, tâm tư về sự đa dạng cần có trong AI

229 1 0
11
Avatar

Thuật toán Manacher - Tìm tất cả xâu con palindrome với độ phức tạp O(N)

2.5K 2 3
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Deque và Tìm min - max trên đoạn tịnh tiến

1.0K 0 0
5
Avatar

Uống trà tâm tình - Chuyện một chiếc dev tập lớn

1.6K 9 12
Avatar

[VIBLO 8/3] 𝐓𝐎𝐏 𝐅𝐄𝐌𝐀𝐋𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐈𝐁𝐔𝐓𝐎𝐑𝐒 ️- Tri ân những thành viên nữ đóng góp tích cực tại Viblo ️🏆️🏆️🏆

Avatar

[Review Sách] Cracking the Coding Interview - 189 Programming Questions & Solutions

1.9K 7 1
  • Avatar
32
Avatar

Từ ước mơ trở thành cô giáo đến trở thành nữ lập trình viên

526 0 2
  • Avatar
  • Avatar
18
Avatar

👸 CAMPAIGN RAISE WOMEN’S VOICE UP: Hãy để phụ nữ trong nghề CNTT lên tiếng ❗️❗️

Avatar

Đồ thị Hamilton và chu trình Hamilton

8.8K 1 0
4
Avatar

Vấn đề về Chu trình trên đồ thị

1.6K 0 0
6
Avatar

Đồ thị Euler và Chu trình Euler

13.2K 5 0
4
Avatar

Các giải thuật tìm kiếm trên đồ thị

8.1K 1 0
6
Avatar

Biểu diễn đồ thị trên máy tính

2.2K 0 0
5
Avatar

Giới thiệu về Lý thuyết đồ thị

2.9K 0 0
5
Avatar

🖋 Khai bút đầu xuân - Nhận ngay lì xì từ 𝘝𝘪𝘣𝘭𝘰❗️❗️❗️

Avatar

Tham lam (Greedy Method)

600 0 0
3
Avatar

Nhánh và Cận (Branch and Bound)

6.0K 1 0
8
Avatar

Quay lui (Backtracking) (Phần 1)

1.2K 6 0
9
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.