0

Hỏi đáp về sự tự do trong suy nghĩ của Tester

Độc giả hỏi:

Một kiểm thử viên thường bị ràng buộc bởi các tài liệu yêu cầu từ khách hàng khi thực hiện kiểm thử. Vậy còn sự phù hợp thì sao ? Khả năng suy nghĩ tự do của người kiểm thử cho phù hợp với dự án nên được áp dụng như thế nào ?

Chào độc giả !

Hãy đọc kỹ, vì điều này rất quan trọng :

Tài liệu requirement không ràng buộc bạn, nó kích thích bạn. Trên thực tế, từ tài liệu yêu cầu đến sản phẩm và cả những điều mọi người nói trên dự án, tất cả đều mang tính kích thích đối với người thử nghiệm. Những thứ đó làm kiểm thử viên nhận ra rằng : "Đây có thể là điểm chúng ta bắt đầu trong quá trình xây dựng sản phẩm, nhưng không phải là nơi chúng ta kết thúc " .

Làm một người thử nghiệm tốt đòi hỏi rất nhiều trí tưởng tượng.

Tôi nghĩ rằng một người thử nghiệm thực sự bị ràng buộc bởi sáu điều mà tôi nghĩ đến khi tôi viết điều này: Sứ mệnh, văn hóa trong dự án, các ràng buộc thực tế của dự án, kỹ năng và kiến thức của người thử nghiệm. Tất cả những điều này ngoại trừ điều cuối cùng là có thể không đúng với mọi trường hợp :

Sứ mệnh :

Đây là vấn đề mà khách hàng của bạn muốn bạn giải quyết cho họ, là kết quả họ muốn bạn đạt được. Nếu bạn không tôn trọng sứ mệnh hoặc nhiệm vụ của mình, bạn sẽ không có được sự tín nhiệm hoặc giữ được sự tôn trọng từ các thành viên trong team. Hãy chắc chắn rằng bạn đang đàm phán về một nhiệm vụ bạn có khả năng hoàn thành và chắc chắn rằng khi thực hiện kiểm thử, bạn thực hiện được nhiều nhất những gì đã đàm phán. Điều này phù hợp với sứ mệnh của bạn, đúng không nào ?

Văn hóa dự án:

Các thành viên trong dự án của bạn có những kỳ vọng về những gì bạn sẽ làm hoặc sẽ không làm. Những điều này ràng buộc bạn. Bạn có thể cân nhắc những kỳ vọng đó và đề xuất các lựa chọn thay thế, nhưng hãy cẩn thận. Nếu kiểm thử khả năng sử dụng là một phần trong nhiệm vụ của bạn, phương pháp kiểm thử nào được chấp nhận hoặc được mong đợi trong tổ chức của bạn ?

Ràng buộc thực tế của dự án:

Dự án của bạn không cho bạn đủ thời gian và tiền bạc để bạn làm mọi thứ mà bạn nghĩ là thú vị và có ích. Bạn có thể cần tìm những cách rẻ tiền để thực hiện chiến lược kiểm thử của mình, thậm chí phải sử dụng các công cụ mà bạn nghĩ nó không giúp gì nhiều cho bạn. Vì vậy hãy cân nhắc, công cụ kiểm thử nào phù hợp trong dự án của bạn?

Kỹ năng và kiến thức của kiểm thử viên :

Ngay cả khi bạn được đồng ý và được cấp mọi công cụ để làm mọi thứ bạn muốn làm, bạn vẫn sẽ bị giới hạn ở những cách làm mà bạn đã làm từ trước. Nếu bạn muốn kiểm tra tốt, bạn cần có đủ lệnh kiểm tra thực tiễn và công cụ để biến điều đó thành có thể. Một vấn đề phổ biến với người kiểm tra là họ không đủ kiên nhẫn để tự tìm tòi 1 cách làm mới. Bạn có biết cách kiểm thử phù hợp với dự án của mình không ?

Tôi nhận ra rằng đây không phải là một câu trả lời chi tiết cho câu hỏi của bạn. Những gì tôi đang cố gắng làm là tạo ra một cách để bạn suy nghĩ vấn đề cho chính mình.

Ngoài ra còn có các tiêu chuẩn đạo đức. Ví dụ, một người kiểm tra bị ràng buộc bởi các tiêu chuẩn đạo đức sẽ không nói dối về kết quả của những lần kiểm thử, hoặc đánh giá sai khả năng của nản thân khi thực hiện công việc. Bạn sẽ gợi ý 1 loại hình kiểm thử chỉ vì lý do ích kỷ, hay bạn thực sự tin rằng nó sẽ giúp ích cho khách hàng của mình ?

Tiêu chuẩn pháp lý: Người kiểm tra bị ràng buộc bởi các tiêu chuẩn pháp lý. Trong một số trường hợp, có luật, chẳng hạn như Sarbanes-Oxley hoặc HIPAA, hướng dẫn cách bạn phải kiểm thử như thế nào. Có lý do pháp lý nào khiến bạn phải thực hiện hoặc không thực hiện kiểm thử không ?

Nguồn : https://www.satisfice.com/blog/archives/61


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.