Andoid

Andoid

Sort by: Newest posts

Giao tiếp an toàn với server từ ứng dụng Android với Certificate Pinning

705 1 0
0

Flutter: Stateful và Stateless Widget

1.0K 0 0
0

[Write up] KGB messenger: phân tích và giải thích chi tiết

359 2 5
5

Tìm hiểu Canvas API trong Android

127 1 0
0

Kotlin Delegates trong Android: Tận dụng sức mạnh của delegated properties trong phát triển Android

128 0 0
0

Sử dụng Profiler - Memory Heap Dumps như thế nào?

316 4 0
4

Custom TextView: Thêm background bo tròn cho text

413 0 0
2

Thay thế ProgressDialog bằng ProgressButton trong ứng dụng của bạn

63 1 0
1

Android support in-app updates

308 0 1
3

Những rủi ro bảo mật hàng đầu của Android và cách giải quyết

230 0 0
2