+2

Tip & Trick - Hướng dẫn "Promt". Viết đoạn văn dài và chi tiết bằng ChatGPT

Topic lập ra cập nhật các "Promt" hướng dẫn trò chuyện với ChatGPT một cách tối ưu và hiệu quả. Mặc dù có khả năng phản hồi không chính xác, nhưng chúng ta sẽ có thêm những ý tường và chỉ cần bỏ thời gian ra chỉnh sửa một chút là được. Giảm chi phí thời gian.

Các bạn có thêm những promt nào hay thì cùng nhau chia sẻ ở bài viết này nha !!!

Promt trong ChatGPT là gì ?

"Prompt" trong ChatGPT là câu hoặc đoạn văn bản mà người dùng cung cấp để bắt đầu một cuộc trò chuyện với hệ thống. Khi nhận được prompt, ChatGPT sẽ sử dụng mô hình ngôn ngữ của nó để tạo ra một phản hồi có ý nghĩa liên quan đến prompt đó. Prompt thường được sử dụng để khởi động các cuộc trò chuyện trong ChatGPT hoặc yêu cầu ChatGPT thực hiện một tác vụ cụ thể.

Example 1:

Trò chuyện: Với tư cách là nhà nghiên cứu AI.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
Chủ đề: Nghiên cứu ứng dụng của ChatGPT vào Excel
Đề xuất: 
1. Viết tiêu đề giới hạn 50 từ.
2. Viết giới thiệu tiệu đề giới hạn 100 từ.
3. Viết bài nghiên cứu chủ đề trên ít nhất 2000 từ, tránh lặp từ, sử dụng đoạn văn chi tiết, rất chi tiết, cực kì chi tiết và đưa ra ít nhất 2 ví dụ cụ thể cho các công thức excel.

Phản hồi từ ChatGPT:

Phản hồi từ ChatGPT

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng câu nói:

Tiếp tục bài viết trên.

Để phản hồi được tiếp tục thực hiện nếu số lượng từ trả lời nhiều hơn giới hạn tối đa của ChatGPT Web.

Tiếp tục phản hồi từ ChatGPT

Toàn bộ phản hồi;

Tiêu đề: "Sự kết hợp tuyệt vời giữa ChatGPT và Excel: Nâng cao hiệu quả công việc với công thức Excel"
1. Giới thiệu:
Trong thời đại công nghệ 4.0, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những tiềm năng lớn trong việc nâng cao hiệu quả công việc của con người. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Excel là một trong những phần mềm được sử dụng phổ biến để xử lý dữ liệu và tạo bảng tính. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nghiên cứu về cách ứng dụng ChatGPT vào Excel, cùng với các ví dụ cụ thể về các công thức Excel và cách ChatGPT có thể được áp dụng vào các công thức này.

2. Bài nghiên cứu:
Excel là một trong những phần mềm xử lý bảng tính phổ biến nhất trên thế giới, và có rất nhiều công thức và hàm được sử dụng trong quá trình xử lý dữ liệu. Dưới đây là một số ví dụ về các công thức Excel và cách ChatGPT có thể được áp dụng vào các công thức này để tăng cường hiệu quả công việc.
Công thức VLOOKUP:
Công thức VLOOKUP là một trong những công thức phổ biến nhất trong Excel. Nó được sử dụng để tìm kiếm một giá trị trong một bảng và trả về giá trị tương ứng trong cột khác của bảng đó. Ví dụ: =VLOOKUP(A1,Sheet1!A:B,2,FALSE)
Công thức trên sẽ tìm kiếm giá trị của ô A1 trong bảng A:B trên Sheet1 và trả về giá trị tương ứng trong cột thứ 2.

Cách sử dụng ChatGPT:
Tự động tạo công thức VLOOKUP: ChatGPT có thể được sử dụng để tạo ra các công thức VLOOKUP tự động dựa trên dữ liệu nhập vào. Ví dụ, nếu bạn muốn tạo một công thức VLOOKUP để tìm kiếm thông tin khách hàng dựa trên số điện thoại, ChatGPT có thể giúp bạn tạo ra công thức tự động dựa trên dữ liệu danh sách khách hàng và số điện thoại của họ.
Tự động phát hiện lỗi trong công thức VLOOKUP: ChatGPT có thể giúp bạn phát hiện các lỗi trong công thức VLOOKUP của mình và đưa ra các giải pháp để khắc phục những lỗi đó. Ví dụ, nếu một giá trị không tồn tại trong bảng tham chiếu, ChatGPT có thể đưa ra các lời khuyên về cách xử lý và giải quyết vấn đề.
Tự động xác định phạm vi dữ liệu cho công thức VLOOKUP: ChatGPT có thể được sử dụng để tự động xác định phạm vi dữ liệu cho công thức VLOOKUP của bạn. Điều này giúp cho công thức của bạn trở nên linh hoạt và dễ dàng thay đổi khi cần thiết.
Cung cấp các gợi ý cho các tham số trong công thức VLOOKUP: ChatGPT có thể giúp bạn cung cấp các gợi ý cho các tham số trong công thức VLOOKUP của bạn. Điều này giúp cho việc tạo và sử dụng công thức của bạn trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Công thức COUNTIF:
Công thức COUNTIF được sử dụng để đếm số lượng ô trong một phạm vi mà thỏa mãn một điều kiện nhất định. Ví dụ: =COUNTIF(A1:A10,">=5")
Công thức trên sẽ đếm số lượng ô trong phạm vi A1:A10 mà có giá trị lớn hơn hoặc bằng 5.

Cách sử dụng ChatGPT:
Tự động tạo công thức COUNTIF: ChatGPT có thể được sử dụng để tạo ra các công thức COUNTIF tự động dựa trên dữ liệu nhập vào. Ví dụ, nếu bạn muốn đếm số lượng sản phẩm trong kho có số lượng lớn hơn 10, ChatGPT có thể giúp bạn tạo ra công thức COUNTIF tự động dựa trên danh sách sản phẩm và số lượng của chúng.
Tự động phát hiện lỗi trong công thức COUNTIF: ChatGPT có thể giúp bạn phát hiện các lỗi trong công thức COUNTIF của mình và đưa ra các giải pháp để khắc phục những lỗi đó.
Tự động xác định phạm vi dữ liệu cho công thức COUNTIF: ChatGPT có thể được sử dụng để tự động xác định phạm vi dữ liệu cho công thức COUNTIF của bạn. Điều này giúp cho công thức của bạn trở nên linh hoạt và dễ dàng thay đổi khi cần thiết.
Cung cấp các gợi ý cho các tham số trong công thức COUNTIF: ChatGPT có thể giúp bạn cung cấp các gợi ý cho các tham số trong công thức COUNTIF của bạn. Điều này giúp cho việc tạo và sử dụng công thức của bạn trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Trên đây là một số ví dụ về các công thức Excel và cách ChatGPT có thể được áp dụng vào các công thức này để nâng cao hiệu quả công việc của bạn. Ngoài ra, ChatGPT còn có thể được sử dụng để giải quyết nhiều vấn đề khác trong Excel, bao gồm tạo bảng tính tự động, phát hiện và khắc phục lỗi, tối ưu hóa quy trình làm việc và nhiều hơn nữa.
Tóm lại, kết hợp ChatGPT và Excel là một bước tiến mới trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc. Với những ứng dụng của nó, ChatGPT sẽ giúp cho người dùng tăng hiệu quả làm việc, tiết kiệm thời gian và giảm thiểu những tác vụ phức tạp trong Excel. Chúng tôi hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về sự kết hợp giữa ChatGPT và Excel, và đồng thời khuyến khích bạn nghiên cứu và áp dụng công nghệ này vào công việc của mình. Hãy đăng ký nhận bản tin để theo dõi các bài viết mới nhất của chúng tôi.

Và cuối cùng là số lượng từ đã được phản hồi, được đếm trên wordcount: 974 từ.

974 từ

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các Examples khác tại đây: https://platform.openai.com/examples

Xem thêm: https://congdongchatgpt.com/d/13-tip-trick-huong-dan-promt-viet-doan-van-dai-va-chi-tiet-bang-chatgpt


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.