+4

Cách xử lý login vào gặp ChatGPT mà gặp thông báo "ChatGPT is at capacity right now"

Khi login vào gặp trường hợp "ChatGPT is at capacity right now". Bài viết giúp bạn cách xử lý lỗi "ChatGPT is at capacity right now" khi hệ thống quá tải.

Khi login vào gặp trường hợp ChatGPT is at capacity right now. Dưới đây là cách xử lý image.png

Bạn hãy truy cập trang sau: https://openai.com/ image.png

Bấm vào API

Sau đó bấm vào nút LOG IN image.png

Sau đó điền địa chỉ email vào chỗ Email Adress sau đó bấm continue

image.png

Sau đó điền Password rồi bấm Continue tiếp

Sau đó nó hiện bảng này

image.png

Bấm vào tag Examples

image.png image.png

Sau đó nó sẽ hiện rất hiều thông tin mà AI sẽ hỗ trợ

image.png

Bạn muốn CHAT với AI thì bạn kéo chuột xuống chọn CHAT image.png

Nó sẽ hiện khung này

image.png

Bấm vào** Open in Playground**

image.png

Nó sẽ hiện khung chat

image.png

Mình muốn hỏi gì thì gõ trong khung chát và bấm Submit nó sẽ trả lời

image.png

Bạn có thể click vào "Try It Now" để chuyển qua chát trực tiếp với ChatGPT

image.png


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.