+2

Tìm hiểu về prototype model

1. Prototype model là gì?

 • Prototype là một mô hình phát triển phần mềm được phát triển dựa trên các yêu cầu hệ thống. Dựa vào bản prototype mà khách hàng có cái nhìn tổng quan về hệ thống thực tế.
 • Prototype là một ý tưởng hay cho các hệ thống phức tạp và lớn mà không có quy trình thủ công để giúp xác định các yêu cầu.
 • Prototype thường không phải là hệ thống hoàn chỉnh và nhiều chi tiết không được xây dựng trong bản prototype. Mục tiêu là cung cấp một hệ thống với chức năng tổng thể.

Sơ đồ mô hình prototype:

2. Ưu điểm của prototype model

 • Người dùng tích cực tham gia vào quá trình phát triển phần mềm từ đó sẽ hiểu rõ hơn về hệ thống đang được phát triển
 • Lỗi có thể được phát hiện sớm và được fix sớm hơn
 • Người dùng sẽ dễ dàng nhận thấy những điểm bất cập và đưa ra các giải pháp để giải quyết sớm hơn
 • Tránh tình trạng bị thiếu mất chức năng của hệ thống
 • Những chức năng phức tập gây khó hiểu được xác định và giải thích sớm hơn
 • Xác thực được yêu cầu của hệ thống từ đó thực hiện nhanh hơn nhưng không đầy đủ chức năng của ứng dụng

3. Nhược điểm của prototype

 • Trên thực tế bản prototype có thể làm tăng sự phức tạp của hệ thống vì phạm vi của hệ thống có thể mở rộng hơn các kế hoạch ban đầu
 • Bản mẫu này được chính khách hàng nhận xét đánh giá, nếu bản prototype mà khách hàng không hài lòng phải làm lại gây tốn thời gian và công sức.

4. Khi nào sử dụng prototype

 • Mô hình prototype nên được sử dụng khi hệ thống cần có nhiều tương tác với người dùng cuối
 • Thông thường, các hệ thống trực tuyến, giao diện web có lượng tương tác rất cao với người dùng cuối, phù hợp nhất với mô hình Prototype.
 • Bản prototype phải đảm bảo rằng người dùng cuối liên tục tương tác với hệ thống và cung cấp phản hồi cần cải tiến về bản prototype đó để tạo ra một hệ thống có thể sử dụng được.

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết này, hy vọng nó có thể giúp ích cho mọi người trong quá trình phát triển phần mềm.

Nguồn tham khảo: http://tryqa.com/what-is-prototype-model-advantages-disadvantages-and-when-to-use-it/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.