0

Tìm hiểu về Exploratory testing (Phần 1)

Như tên gọi của nó, kiểm thử thăm dò là thăm dò, tìm hiểu về phần mềm, những gì nó làm được, những gì nó không làm, những gì hoạt động và những gì không hoạt động. Người kiểm tra liên tục đưa ra quyết định về những gì cần kiểm tra tiếp theo và dành thời gian (giới hạn). Đây là cách tiếp cận hữu ích nhất khi không có hoặc yêu cầu nghiệp vụ sơ sài và khi thời gian bị hạn chế nghiêm trọng. Thử nghiệm thăm dò có thể được sử dụng kết hợp với các kỹ thuật khác.

1. Exploratory testing là gì?

 • Thử nghiệm thăm dò là một cách tiếp cận thực hiên test trong đó người thử nghiệm tham gia vào việc lập kế hoạch tối thiểu và thực hiện thử nghiệm tối đa.
 • Việc lập kế hoạch thử nghiệm bao gồm việc tạo ra một điều lệ thử nghiệm, một báo cáo ngắn gọn về phạm vi của nỗ lực thử nghiệm trong thời gian ngắn (1 đến 2 giờ), các mục tiêu và cách tiếp cận có thể được sử dụng.
 • Các hoạt động thiết kế thử nghiệm và thực thi thử nghiệm thường được thực hiện song song mà không cần chính thức ghi lại các điều kiện thử nghiệm , trường hợp thử nghiệm hoặc tập lệnh thử nghiệm. Điều này không có nghĩa là các kỹ thuật kiểm tra khác, chính thức hơn sẽ không được sử dụng. Ví dụ: người kiểm tra có thể quyết định phân tích giá trị biên nhưng sẽ suy nghĩ kỹ và kiểm tra các giá trị biên quan trọng nhất mà không nhất thiết phải viết chúng ra. Một số ghi chú sẽ được viết trong phiên kiểm tra thăm dò để có thể tạo báo cáo sau đó.
 • Ghi nhật ký kiểm tra được thực hiện khi thực hiện kiểm tra, ghi lại các khía cạnh chính của những gì được kiểm tra, bất kỳ lỗi nào được tìm thấy và bất kỳ suy nghĩ nào về khả năng kiểm tra thêm.
 • Nó cũng có thể dùng để bổ sung cho các thử nghiệm khác, chính thức hơn, giúp thiết lập niềm tin lớn hơn vào phần mềm. Theo cách này, kiểm tra thăm dò có thể được sử dụng như một kiểm tra đối với quá trình kiểm tra chính thức bằng cách giúp đảm bảo rằng các lỗi nghiêm trọng nhất đã được tìm thấy.

2. Khi nào sử dụng Exploratory testing

 • Trong giai đoạn đầu của SDLC - vòng đời phát triển phần mềm khi mã trải qua những thay đổi nhanh chóng, thử nghiệm thăm dò có thể mang lại hiệu quả cao.
 • Các nhà phát triển có thể sử dụng kỹ thuật này để thực hiện các bài kiểm tra đơn vị trong khi người kiểm tra có thể làm quen với ứng dụng bằng cách sử dụng phương pháp kiểm tra này.
 • Kinh nghiệm thu được từ thử nghiệm thăm dò có thể có giá trị trong việc chuẩn bị các kịch bản thử nghiệm và thực hiện thử nghiệm bổ sung trong các giai đoạn sau của vòng đời phát triển phần mềm.
 • Trong môi trường phát triển agile , có các chu kỳ scrum ngắn và ít thời gian dành cho việc phát triển các tập lệnh và thiết kế thử nghiệm chính thức. Thử nghiệm thăm dò rất phù hợp với môi trường agile vì nó theo kịp với các chu kỳ scrum ngắn
 • Trong khi thực hiện thử nghiệm thăm dò, các kế hoạch thử nghiệm được phát triển nhanh chóng giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian cho người thử nghiệm. Vào cuối mỗi chu kỳ scrum, các trường hợp kiểm tra thăm dò quan trọng có thể được ghi lại cho các lần tra tiếp theo.

3. Cách tiếp cận thử nghiệm: Làm thế nào để thực hiện thử nghiệm thăm dò?

 • Tận dụng khả năng của người thử nghiệm để tự học điều gì đó để thực hiện thử nghiệm
 • Việc chuẩn bị và thực thi test case được thực hiện đồng thời
 • Dựa trên quan sát của người thử nghiệm, các trường hợp thử nghiệm không ngừng phát triển
 • Người kiểm tra kết hợp việc học hỏi của họ vào bài kiểm tra
 • Các kỹ thuật kiểm tra như phân vùng tương đương , đoán lỗi , kiểm tra bảng quyết định , phân tích giá trị biên và các kỹ thuật khác cũng có thể được kết hợp với kiểm tra thăm dò
 • Người kiểm tra có thể áp dụng ý tưởng của họ và không bao giờ bị lạc khỏi nhiệm vụ của họ
 • Thử nghiệm thăm dò không sử dụng trong kiểm thử tự động, thay vào đó, nó tập trung vào kiến thức, quan sát và kinh nghiệm của người thử nghiệm
 • Để duy trì sự tập trung, thử nghiệm thăm dò có thể dựa trên phiên cung cấp cấu trúc

4. Ưu điểm của thử nghiệm thăm dò

 • Cần chuẩn bị ít hơn và các lỗi quan trọng được tìm thấy nhanh chóng
 • Suy nghĩ trên tư duy của bạn, nhiều lỗi được phát hiện
 • Người kiểm tra sẽ tập trung rất nhiều vào việc mở rộng kiến thức và học tập
 • Nó có thể được sử dụng để xem lại công việc được thực hiện bởi một người thử nghiệm khác
 • Thử nghiệm thăm dò có thể phát hiện ra các lỗi có thể bị bỏ sót trong các trường hợp thử nghiệm
 • Trong trường hợp thời gian có hạn, thử nghiệm thăm dò có thể được sử dụng để thử nghiệm các tính năng mới trong khi thử nghiệm hồi quy có thể được sử dụng cho các tính năng hiện có

5. Nhược điểm của thử nghiệm thăm dò

 • Vì các trường hợp kiểm tra được nghĩ ra và thực hiện ngẫu nhiên, chúng không thể được xem xét trước và rất khó để chỉ ra các trường hợp kiểm tra nào phải được chạy.
 • Kiểm tra phụ thuộc vào kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của người kiểm tra.
 • Việc làm quen với một ứng dụng cần có thời gian, do đó có khả năng bị bỏ sót lỗi nếu người thử nghiệm có ít kiến thức về trang web hoặc ứng dụng

Kết luận

Trên đây là chia sẻ của mình về kiểm thử thăm dò mà mình tìm hiểu được hy vọng có thể giúp ích cho mọi người. Phần 2 mình sẽ chia sẻ tiếp với mọi người về các ví dụ trong kiểm thử thăm dò

Nguồn tham khảo: http://tryqa.com/what-is-exploratory-testing-in-software-testing/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.