Sử dụng SKStoreReviewController với điều kiện hiển thị đơn giản, tôi đã làm tăng được lượng review tốt một cách đáng kể

Từ iOS 10.3 trở đi Apple đã chia sẻ SKStoreReviewController - một system support việc review sao ngay trên app. Khi chúng ta đưa vào trong app thì ta không những làm cho lượng review của app được tăng lên mà còn tăng được cả những review tốt cho app của mình :slight_smile: Sử dụng SKStoreReviewController chúng ta chỉ việc chọn số sao ★rồi nhấn nút Submit là đã hoàn thành quá trình review, User có thể review một cách đơn giản, nhẹ nhàng, nhà phát triển cũng nhanh chóng nhận được phản hồi từ người dùng

Điều kiện đơn giản đó là

Khi số lần sử dụng app (khởi động) đạt được 20 lần thì sẽ hiển thị SKStoreReviewController. Ta chỉ cần dựa vào số lần khởi động để hiển thị dialog khi đó. Việc hiển thị dialog review dựa theo điều kiện đơn giản như thế này có lẽ là không tốt lắm. Tuy nhiên việc điều tra, nghiên cứu "điều kiện thích hợp nhất" khá là mệt mỏi nên cuối cùng tôi vẫn quay lại lựa chọn điều kiện đơn giản này để hiển thị

Review đã tăng lên như thế nào

Mặc dù lượng review đã tăng lên nhưng chỉ nhìn vào hình trên ta không thể so sánh việc trước và sau khi có SKStoreReviewController nó khác nhau thế nào, kết luận chỉ là sử giả dối 😄 Nhưng ta có thể nhìn vào lượng Review tổng hợp ở đây là 735, và số lượng comment là 242, tức là số lượng người chỉ đánh giá sao ★ mà không comment là 493 lượt 😍 Từ con số này có thể thấy được người dùng chỉ đánh giá ★ ở ngay trên app ngày một nhiều

Đánh giá

Hơn một nửa đánh giá app 5★ 😙 Khi đã sử dụng app khoảng 20 lần thì tôi nghĩ người dùng đã có được những trải nghiệm đủ để có đánh giá tốt, và cho app 5★、 nhưng ngược lại, nếu app khó sử dụng và nhàm chán thì lượng đánh giá 1★ cũng sẽ tăng lên đấy ...

Kết bài

Việc đưa vào sử dụng SKStoreReviewController không chỉ làm tăng lên những đánh giá cao, mà khi chúng ta có những app tốt và ta chia sẻ cách review đơn giản cho người dùng thì đó cũng là cách rất tốt để chia sẻ app của chúng ta đến với nhiều người dùng hơn nữa. Việc sử dụng SKStoreReviewController xuất hiện với Deep User hoặc với những "điều kiện thích hợp nhất" cũng giúp chúng ta có thêm những số liệu đánh giá tốt hơn nữa.

Bonus

gửi đến các bạn Sample Code

@UIApplicationMain
class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate {

  var window: UIWindow?

  func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {

    let key = "startUpCount"
    UserDefaults.standard.set(UserDefaults.standard.integer(forKey: key) + 1, forKey: key)
    UserDefaults.standard.synchronize()

    let count = UserDefaults.standard.integer(forKey: key)
    if count == 20 {
      if #available(iOS 10.3, *) {
        SKStoreReviewController.requestReview()
      }
    }

    return true
  }
}

Tham Khảo Qiita

All Rights Reserved