+1

Tuyệt đối không được Settings "Dưới 13 tuổi" khi test Apple ID!!!

Khái quát

  • Nếu setting ngày tháng năm sinh của AppleID để tuổi là dưới 13 tuổi
  • Khi đó account này đã trưởng thành??? Và nếu setting như vậy dẫn đến câu chuyện không thể sửa lại được ( ; ; )

Apple ID ?

Mô tả chính thức về Apple ID các bản tham khảo tại đây: Apple Id Đó chính là tài khoản Apple của chúng ta mà chỉ 1 ID + Password đó chúng ta có thể sử dụng tất cả các service: App Store, Apple Music, iCloud, iMessage, FaceTime...

Chi tiết

:point_up_2_tone1: Việc muốn làm lần này :point_up_2_tone1:

→ Test chức năng chia sẻ trong gia đình (dùng account chưa đến tuổi trưởng thành)

:baby_tone1:Sử dụng account trẻ em ở app để giao dịch, khi đó app sẽ yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ →https://www.apple.com/jp/icloud/family-sharing/

👁 Lỗi đã xảy ra 👁

→ Ở phần thích hợp của bản thân tôi đã đổi ngày tháng năm sinh về 2010 → Thêm phần chia sẻ gia đình (Family share) (7 tuổi)

  • Sau đó với setting như thế tiến hành test chức năng chia sẻ gia đình
    • Sử dụng account trẻ em để test chức năng mua, khi đó sẽ gửi yêu cầu đồng ý đến tài khoản bố mẹ. Quá trình xử lý diễn ra thuận lợi và kết thúc

💀 Phát sinh vấn đề 💀

→Do đã test thành công rồi nên tôi muốn trở lại ngày tháng năm sinh cũ.................!!!!!!!

  • Tuy nhiên sau khi quay lại phần sửa ngày tháng đó, màn hình edit đã hiển thị màu xám ...
  • Không thể quay lại được ngày sinh cũ ... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Xuất hiện dòng chữ "hãy liên hệ với đội support của Apple ..." đại loại thế tôi cũng không nhớ lắm

:frowning2: Liên lạc với Apple :frowning2:

  • Đã điện thoại cho Apple

1. Kể lại sự tình

Tôi : "để test chức năng chia sẻ gia đình tôi đã đổi ngày sinh để dùng cho trường hợp em bé về năm 2010, tuy nhiên sau đó tôi không edit lại được giá trị ban đầu, làm thế nào để có thể quay lại năm sinh cũ?"
Apple: "Vâng để chúng tôi tìm hiểu, bạn vui lòng chờ chút nhé"
↓
Sau một vài phút 
↓
Apple: "Bạn hãy quay lại phần Family và khi account của bố mẹ đồng ý thì có thể edit được đấy"
↓
Tôi: "Ok bạn. Thanks!" , cắt điện thoại 

2. Cài đặt lại tính năng chia sẻ gia đình

Không được rồi ngay từ đầu tính năng chia sẻ gia đình đã như vậy và khổng bỏ ra được. Do đó mà tính năng gia đình vẫn đang được kích hoạt. Và sau khi tìm hiểu thông tin ở Apple thì Trẻ chưa đến 13 tuổi thì không bỏ được tính năng chia sẻ gia đình

3. Điện thoại thêm một lần

Tôi : " Tính năng chia sẻ gia đình không thể bỏ được nên nó vẫn đang kích hoạt bạn ạ. Tuy nhiên không thể edit được ...."
Apple: "Vậy bạn chờ chút nhé, mình tìm hiểu thông tin này đã"
↓
Kết quả , có vẻ như là bạn sẽ không thể tự edit được
↓
Bản thỏa hiệp
Apple: "Phiền bạn cung cấp thông tin chứng thực chủ tài khoản, chúng tôi sẽ cho bạn edit trực tiếp" 
Mình phải trả lời những câu hỏi bí mật khá là xấu hổ nhưng biết sao được ... Sau đó có vẻ như đã có thể edit được.

Mặc dù ô nhập vẫn là màu xám nhưng mình vẫn nhập được 
Tuy nhiên... lại không save thông tin được → max nhọ

4. Tha thiết đợi hướng dẫn

"Chúng tôi hiện tại không xử lý được, nên hãy chờ để chúng tôi liên lạc với đội ngũ kỹ thuật ...."
vẫn không được 
"Để chúng tôi liên hệ với chuyên gia ..."
vẫn không được 
↓
Khoảng 2 tiếng từ cuộc gọi đầu tiên cuối cùng kết quả đó là:
Apple "Account dưới 13 tuổi không có cách nào có thể sửa được ngày sinh"
Apple "Do hiện tại account của bạn mới có 7 tuổi nên 6 năm nữa mới đến tuổi trưởng thành? do đó hãy đợi đến thời gian đó nhé ... "

TR.............. TRƯỞNG ..... THÀNH ...... 6 NĂM ......... VÃIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII......................

Tôi: "Không thể sửa vào data được ạ?"
Apple "Vâng, không thể làm được ạ, hãy đợi 6 năm nữa..."

Vâng câu chuyện đến đây là kết thúc. Hi vọng đây là kinh nghiệm quý báu của tôi để các bạn không mắc phải sau này!!!

Tham Khảo: Qiita


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.