+1

Slider Testimonial đơn giản

Testimonial là môt danh sách các ý kiến khách hàng để bạn show lên trang web nhằm tăng niềm tin của khách hàng cho website của bạn.

Thiết kế web hay làm bất kỳ dịch vụ nào thì ý kiến khách hàng là 1 trong những cầu nối gắn kết các khách hàng sử dụng dịch vụ hay mua sản phầm nào đó mà bạn giới thiệu và đang cung cấp. Do đó, phản hồi cũng như trải nghiệm của họ về sản phẩm, dịch vụ là những thông tin “quý giá” góp phần không nhỏ vào sự phát triển của dịch vụ.

Việc thể hiện thông tin phản hồi, nhận xét ý kiến khách hàng trên website hiện nay không còn xa lạ khi dịch vụ của bạn gia nhập môi trường internet, môi trường thương mại điện tử. trong bài này mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách làm một Testimonial slider đơn giản.

HTML:

<div class="slider">
 <input type="radio" name="slider" title="slide1" checked="checked" class="slider__nav"/>
 <input type="radio" name="slider" title="slide2" class="slider__nav"/>
 <input type="radio" name="slider" title="slide3" class="slider__nav"/>
 <input type="radio" name="slider" title="slide4" class="slider__nav"/>
 <div class="slider__inner">
  <div class="slider__contents"><i class="slider__image fa fa-bicycle"></i>
   <h2 class="slider__caption">Xế độp</h2>
   <p class="slider__txt">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At cupiditate omnis possimus illo quos, corporis minima!</p>
  </div>
  <div class="slider__contents"><i class="slider__image fa fa-wheelchair-alt"></i>
   <h2 class="slider__caption">para seagame</h2>
   <p class="slider__txt">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At cupiditate omnis possimus illo quos, corporis minima!</p>
  </div>
  <div class="slider__contents"><i class="slider__image fa fa-blind"></i>
   <h2 class="slider__caption">Thầy bói</h2>
   <p class="slider__txt">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At cupiditate omnis possimus illo quos, corporis minima!</p>
  </div>
  <div class="slider__contents"><i class="slider__image fa fa-heartbeat"></i>
   <h2 class="slider__caption">Nhịp tim</h2>
   <p class="slider__txt">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At cupiditate omnis possimus illo quos, corporis minima!</p>
  </div>
 </div>
</div>

CSS:

@import url(https://stackpath.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css);

html, body {
 height: 100%;
}

body {
 color: #444;
 font-size: 1rem;
 line-height: 1.5;
}

.slider {
 height: 100%;
 position: relative;
 overflow: hidden;
 display: -webkit-box;
 display: -webkit-flex;
 display: -ms-flexbox;
 display: flex;
 -webkit-flex-flow: row nowrap;
   -ms-flex-flow: row nowrap;
     flex-flow: row nowrap;
 -webkit-box-align: end;
 -webkit-align-items: flex-end;
   -ms-flex-align: end;
     align-items: flex-end;
 -webkit-box-pack: center;
 -webkit-justify-content: center;
   -ms-flex-pack: center;
     justify-content: center;
}
.slider__nav {
 width: 12px;
 height: 12px;
 margin: 2rem 12px;
 border-radius: 50%;
 z-index: 10;
 outline: 6px solid #ccc;
 outline-offset: -6px;
 box-shadow: 0 0 0 0 #333, 0 0 0 0 rgba(51, 51, 51, 0);
 cursor: pointer;
 -webkit-appearance: none;
   -moz-appearance: none;
     appearance: none;
 -webkit-backface-visibility: hidden;
     backface-visibility: hidden;
}
.slider__nav:checked {
 -webkit-animation: check 0.4s linear forwards;
     animation: check 0.4s linear forwards;
}
.slider__nav:checked:nth-of-type(1) ~ .slider__inner {
 left: 0%;
}
.slider__nav:checked:nth-of-type(2) ~ .slider__inner {
 left: -100%;
}
.slider__nav:checked:nth-of-type(3) ~ .slider__inner {
 left: -200%;
}
.slider__nav:checked:nth-of-type(4) ~ .slider__inner {
 left: -300%;
}
.slider__inner {
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 width: 400%;
 height: 100%;
 -webkit-transition: left 0.4s;
 transition: left 0.4s;
 display: -webkit-box;
 display: -webkit-flex;
 display: -ms-flexbox;
 display: flex;
 -webkit-flex-flow: row nowrap;
   -ms-flex-flow: row nowrap;
     flex-flow: row nowrap;
}
.slider__contents {
 height: 100%;
 padding: 2rem;
 text-align: center;
 display: -webkit-box;
 display: -webkit-flex;
 display: -ms-flexbox;
 display: flex;
 -webkit-box-flex: 1;
 -webkit-flex: 1;
   -ms-flex: 1;
     flex: 1;
 -webkit-flex-flow: column nowrap;
   -ms-flex-flow: column nowrap;
     flex-flow: column nowrap;
 -webkit-box-align: center;
 -webkit-align-items: center;
   -ms-flex-align: center;
     align-items: center;
 -webkit-box-pack: center;
 -webkit-justify-content: center;
   -ms-flex-pack: center;
     justify-content: center;
}
.slider__image {
 font-size: 2.7rem;
   color: #2196F3;
}
.slider__caption {
 font-weight: 500;
 margin: 2rem 0 1rem;
 text-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.1);
 text-transform: uppercase;
}
.slider__txt {
 color: #999;
 margin-bottom: 3rem;
 max-width: 300px;
}

@-webkit-keyframes check {
 50% {
  outline-color: #333;
  box-shadow: 0 0 0 12px #333, 0 0 0 36px rgba(51, 51, 51, 0.2);
 }
 100% {
  outline-color: #333;
  box-shadow: 0 0 0 0 #333, 0 0 0 0 rgba(51, 51, 51, 0);
 }
}

@keyframes check {
 50% {
  outline-color: #333;
  box-shadow: 0 0 0 12px #333, 0 0 0 36px rgba(51, 51, 51, 0.2);
 }
 100% {
  outline-color: #333;
  box-shadow: 0 0 0 0 #333, 0 0 0 0 rgba(51, 51, 51, 0);
 }
}

DEMO:

Chúc các bạn làm được cho mình một testimonial ưng ý, để show các ý kiến khách hàng lên trang web nhằm nâng cao tính tướng tác. Cảm ơn các bạn !!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.