Một số đơn vị CSS có thể bạn chưa biết

Mở đầu

Nói về CSS, ngoài một số đơn vị đo phổ biến, được dùng nhiều như px, em, rem, vw, vh ...v.v Thì ở một góc tối nào đó, vẫn còn rất nhiều các đơn vị đo khác, đang chờ ngày được người dùng đem ra sử dụng.

Trong bài viết này, mình xin giới thiệu tới các bạn một vài đơn vị đo đã và sắp được ra mắt trong thời gian tới. Các đơn vị này được liệt kê chi tiết trong CSS Values and Units Module Level 4

alt

Đơn vị tương đối

vi

1vi = 1% kích thước của viewport theo trục inline

vb

1vb = 1% kích thước của viewport theo trục block

Trục inline và block được xác định theo writing-mode

vi là kích thước song song với luồng văn bản trong một dòng, tức là kích thước ngang trong chế độ viết ngang và kích thước dọc trong chế độ viết dọc. Đối với văn bản tiếng Anh chuẩn, đó là kích thước ngang

vb là kích thước vuông góc với luồng văn bản trong một dòng, tức là kích thước dọc trong chế độ viết ngang và kích thước ngang trong chế độ viết dọc. Đối với văn bản tiếng Anh chuẩn, đó là kích thước dọc


cap

1cap = chiều cao giới hạn của chữ cái viết hoa có sẵn đầu tiên

ic

1ic = chiều rộng của chữ cái “水” (CJK water ideograph, U+6C34)

lh

1lh = chiều cao của lineheight hiện tại

rlh

Giống như mối quan hệ giữa emrem thì rlh là chiều cao của lineheight gốc

Đơn vị tuyệt đối

Q

1Q = 0.4mm = 0.04cm

Đơn vị góc

grad

400grad = 360deg

rad

2πrad = 360deg

turn

1turn = 360deg

Đơn vị tần số

HzkHz

1kHz = 1000Hz

Kết luận

Trong số các đơn vị đo CSS ở trên, có khá nhiều đơn vị đang được thử nghiệm và chưa đc các trình duyệt hỗ trợ. Nếu được thì bạn muốn được dùng thử đơn vị nào nhất ?


All Rights Reserved