Viblo Code
+3

[Linux] Wget và cách sử dụng

Wget là gì.

 • wget là 1 công cụ trong linux. Bạn có thể sử dụng nó để lấy file từ các máy chủ web khác nhau. Nó hỗ trợ các giao thức như FTP, SFTP, HTTP và HTTPS.
 • Thường thì wget sẽ được tích hợp sẵn trong ubuntu luôn. Trong trường hợp chưa có thì bạn chạy câu lệnh sau để cài đặt sudo apt-get install wget Sử dụng wget nó có tiến trình download và tốc độ download, thời gian còn lại rất tiện dụng

Cách dùng

Tải 1 file

Một trong những lệnh cơ bản nhất của wget là download xuống 1 file và luư trữ trong thư mục hiện tại

wget https://wordpress.org/latest.zip

Tải về nhiều file cùng lúc

Hoàn toàn có thể sử dụng wget để tải về nhiều tập tin cùng lúc. Bằng cách tạo 1 file text có chứa các url cần tải xuống trong đó

nano download_list.txt

Nhập các link cần tài vào vd:

https://wordpress.org/latest.zip

https://downloads.joomla.org/cms/joomla3/3-8-5/Joomla_3-8-5-Stable-Full_Package.zip

https://ftp.drupal.org/files/projects/drupal-8.4.5.zip

Cách sử dụng sẽ hơi khác 1 chút với download 1 file. Ta cần thêm tham số -i vào wget

wget -i download_list.txt

Tải 1 file về và lưu với 1 tên khác

Để có thể lưu 1 file tải về với tên khác trong wget ta dùng tham số -O

wget -O example.zip https://wordpress.org/latest.zip

Tải về và lưu vào 1 thư mục khác được chỉ đinh

Để có thể lưu được ở thư mục khác với thư mục làm viêc hiện tại thì chúng ta sử dụng tham số -P

wget -P /location/download/ https://wordpress.org/latest.zip

Giới hạn tốc độ tải

Để giới hạn tốc độ tải xuống chúng ta sử dụng tham số –limit-rate . Điều này rất có lợi khi bạn tải file có dung lượng lớn và -limit-rate sẽ ngăn không cho sử dụng toàn bộ băng thông của bạn

wget –limit-rate=500k https://wordpress.org/latest.zip

Câu lệnh trên sẽ giới hạn tốc độ tải là 500KB

Đặt số lần rettry lại khi tải file thất bại

Khi có sự cố về internet thì việc download sẽ thất bại. Để cho nó tự động thực hiện tải lại khi bị lỗi thì chúng ta sử dụng tham số -tries

wget -tries=100 https://wordpress.org/latest.zip

Lệnh trên sẽ thực hiện tải lại 100 lần khi việc download bị xảy ra lỗi

Tải file trong nền

Đối với 1 số tập tin cực lớn, bạn muốn chạy ẩn nó dưới nền. Chung ta hoàn toàn có thể làm được với tham số -b

wget -b http://example.com/testing.zip

Sau khi chạy câu lệnh này thì 1 file wget-log sẽ được tạo ra trong thư mục làm việc hiện tại của bạn. Sử dụng để kiểm tra tiến trình và trạng thái của lệnh download trên. Muốn xem log trong quá trình chạy thì sử dụng lệnh tail -f wget-log, log sẽ được hiển thị theo thời gian thực

Tải với giao thức FTP

Bạn chỉ cần xác định username và mật khẩu đúng là được

wget –ftp-user=USERNAME –ftp-password=YOUR_PASSWORD ftp://example.com/something.zip

Tiếp tục tải khi bị gián đoạn

Trong quá trình tải có thể bị gián đoạn do sự cố internet hoặc mất điện. Thay vì bắt đầu lại từ đầu thì chúng ta sử dụng tham số -c để việc tải được tiếp tục

wget -c https://example/file-sieu-to-khong-lo.zip

Tải toàn bộ nội dung website

Với wget chúng ta hoàn toàn có thể tải toàn bộ mã nguồn của website về để xem offline

wget –mirror –convert-links –page-requisites –no-parent -P documents/websites/ https://example.com
 • –mirror: Nó làm cho việc tải xuống của bạn thực hiện đệ quy.
 • –convert-links: Tất cả các liên kết sẽ được chuyển đổi để thích hợp cho việc sử dụng ngoại tuyến
 • –page-requisites: bao gồm tất cả các tệp cần thiết như CSS, JS và hình ảnh.
 • –no-parent: Nó đảm bảo rằng các thư mục trên hệ thống phân cấp không được truy xuất
 • -P documents/websites/: Nơi lưu trữ source code sau khi tải xuống

Xác định vị trí các liên kết bị hỏng

Với wget chúng ta còn có thể dùng để xác định các url bị lỗi 404 trên 1 website

wget -o wget-log -r -l 5 –spider http://example.com
 • -o: Tập hợp output thành một tập tin để sử dụng sau.
 • -l: Chỉ định mức đệ quy.
 • -r: Làm cho việc tải về theo cách đệ quy.
 • –spider: Đặt wget vào chế độ spider.

Sau khi chạy xong thì kiểm tra wget-log để xem danh sách các liên kết bị hỏng bằng lệnh sau

grep -B 2 ‘404’ wget-log | grep “http” | cut -d ” ” -f 4 | sort -u

Tải các tệp được đánh số

Nếu bạn có file hoặc hình ảnh được đánh số theo 1 danh sách, bạn hoàn toàn có thể tải xuống tất cả chúng với 1 câu lệnh

wget http://example.com/images/{1..50}.jpg

Kết

Trên đây mình đã giới thiệu cho các bạn về wget và những cách sử dụng khác nhau của wget, để các bạn có thể tận dụng được wget tốt nhất có thể. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ở bài viết sau mình sẽ giới thiệu đến các bạn, 1 tính năng hay hoặc 1 thủ thuật hay trên hệ điều hành linux


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.