+3

Download YouTube videos using Python

pytube là một thư viện nhẹ để tải xuống Video YouTube.

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn sử dụng pytube để tải về video từ Youtube.

Xem video demo tại đây (mình đăng video lên Youtube bị Youtube gỡ xuống ngay lập tức, trên nền tảng của chính nó lại đăng video download video của chính nó ăn ngay một cảnh cáo mà mình cũng không có thắc mắc nhiều, mình xóa hoàn toàn và đăng nó lên một nền tảng khác):

photo_2024-07-08_17-07-46.jpg

Cài đặt thư viện

Sử dụng môi trường ảo và cài đặt thư viện pytube:

python3 -m virtualenv env
source ./env/bin/activate
pip install pytube

Tạo mã nguồn

Tạo file main.py và dán vào mã nguồn dưới đây:

from pytube import YouTube

video_url = "https://www.youtube.com/watch?v=5NUYOT74BFU&t=23s";
yt = YouTube(video_url)
stream = yt.streams.get_highest_resolution()
stream.download()
print("Completed!")
  • Với video_url là URL video muốn download

Chạy project với python:

python3 main.py

Video được tải về nằm trên thư mục project, chất lượng video không được tốt lắm so với chất lượng trên Youtube tuy nhiên mình nghĩ chắc chắn thư viện sẽ được cải thiện trong thời gian tới.

Xem toàn bộ source code dự án trên github tại: https://github.com/trannguyenhan/pytube

Xem thêm docs của pytube tại: https://pytube.io/en/latest/

Kết luận

Ngoài ra bạn có thể làm được nhiều việc hơn với pytube (truy cập vào link docs mình để trên để xem thêm nhiều tính năng hơn của thư viện) như là tìm kiếm, tương tác với channel,...

Đây là một thư viện rất hay và cũng rất đáng để tìm hiểu.

Tham khảo: https://pytube.io/en/latest


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.