+4

Free For Students 2

Bài viết gốc được đăng tải tại Free For Students 2 | Sharing - tailieubkhn.com

Neon Postgresql

Giống với MongoDB Atlas là một nền tảng lưu trữ dữ liệu dành cho cơ sở dữ liệu Mongodb thì Neon là một nền tảng lưu trữ dành cho cơ sở dữ liệu Postgresql, Neon tách biệt điện toán và lưu trữ để cung cấp các tính năng hiện đại dành cho nhà phát triển.

Cũng với 512MB Free, mặc dù là không nhiều tuy nhiên sử dụng cho mục đích bài tập cá nhân hay đồ án thì cũng là một sự lựa chọn rất phù hợp cho sinh viên.

Website:

image.png

Truy cập website tại: https://neon.tech/

alwaysdata.com

Lưu trữ web miễn phí 100 MB hỗ trợ MySQL, PostgreSQL, CouchDB, MongoDB, PHP, Python, Ruby, Node.js, Elixir, Java, Deno, máy chủ web tùy chỉnh, truy cập qua FTP, WebDAV và SSH; bao gồm hộp thư, danh sách gửi thư và trình cài đặt ứng dụng.

Dung lượng hỗ trợ cũng không nhiều, tuy nhiên trong bài tập lớn sử dụng trên trường có lẽ cũng đủ để có thể dựng một dự án nho nhỏ để demo.

image.png

image.png

Truy cập website tại: https://www.alwaysdata.com/

moqups.com

Những người làm thiết kế hay lập trình viên bình thường có lẽ đã rất quen với figma, công cụ thiết kế cực kỳ phổ biến. Tuy nhiên thì figma lại thường dành cho những người có chuyên môn và muốn làm được figma cũng phải dành chút thời gian ra với nó.

Với bài tập lớn thì công việc mẽ mockup hay thiết kế chỉ là một công việc phụ vì vậy không thể dành nhiều thời gian quá nhiều cho nó, moqups cung cấp rất nhiều mẫu giao diện có sẵn để có thể làm những công việc này một cách dễ dàng hơn.

image.png

image.png

Truy cập website tại: https://app.moqups.com/

creately

Giống với moqups.com là nền tảng để vẽ mockup thì creately là một nền tảng hỗ trợ vẽ biểu đồ UML. creately cung cấp các mẫu UML cho phép xây dựng các sơ đồ UML một cách dễ dàng hơn.

Cũng giống với vẽ mockup chỉ là một bước nhỏ trong quá trình làm bài tập lớn, vì thế cũng không nên tập chung quá nhiều thời gian cho những công việc này, nên việc sử dụng các nền tảng hỗ trợ đa dạng mẫu template là rất cần thiết trong quá trình làm bài tập lớn.

image.png

Truy cập website tại: https://app.creately.com/

Một số nền tảng khác

Xem thêm một số nền tảng miễn phí khác cho sinh viên được đăng tải tại bài viết gốc https://www.tailieubkhn.com/2024/03/free-for-students-2-sharing.html

Tham khảo: https://www.tailieubkhn.com/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.