Awesome Academy

DISCUSSIONS

Dec 2nd, 2015 10:09 PM

@minhp : ha ha ha! thanks, feeling inspired 😃

0
Dec 2nd, 2015 10:02 PM

Very useful post. Mistakenly pressed No and cannot undo, sorry 😃)

0
Dec 2nd, 2015 1:12 AM

[♥](javascript:alert('ありがとございます'))

0
Dec 2nd, 2015 1:11 AM

<a href="javascript:alert('ありがとございます')">【Click here】</a>

0
Nov 30th, 2015 4:56 PM

Anh tạo ra 1 entity cho viêc mock 2 table này 😄 những việc này chỉ dùng khi bảng tạm có thêm mục địch khác ngoài mock. (cần lưu thêm nhiều field)

0
Nov 30th, 2015 4:30 PM

làm theo TDD chuẩn đấy....

0
Nov 30th, 2015 7:41 AM

Khi định nghĩa join ManyToMany trong Hibnate, nếu không tạo bảng tạm thì Hibnate làm ntn để có thể thực hiện dc join 2 bảng lại ?

0
Nov 30th, 2015 7:16 AM

=)) . có lẽ phải đi học một khóa kế toàn mất thui

0
Nov 30th, 2015 5:04 AM

@kto Đúng rùi cám ơn bạn đã chỉ ra:

Local secondary index – an index that has the same partition key as the table, but a different sort key.

0
Nov 30th, 2015 2:24 AM

Peter Lynch:"Hãy học tập"

0
Nov 29th, 2015 7:36 PM

Cách này bây giờ đã lạc hậu roài, bây giờ những việc như thế này sẽ dùng RecyclerView

0
Nov 29th, 2015 6:27 PM

TienBM (@tienbm.94) https://facebook.github.io/flux/docs/overview.html https://facebook.github.io/flux/docs/chat.html#content Flux là 1 kiến trúc mới được các developer của Facebook đưa ra trong quá trình phát triển ứng dụng của họ. Ưu điểm của Flux là sử dụng 1 luồng dữ liệu. Bạn có thể xem chi tiết tại 2 link trên. Trong video nữ lập trình viên Facebook Jing Chen có nói " a long time ago, when the MVC Design Pattern has been became the king of design patterns, It built the world of softwares as the main streamed-principles for every developer around the world.. but now, a new novice who just coming from kinky developer of facebook.. will be a new commander.. let’s see how it to become new part of the world..". như vậy hiện giờ MVC vẫn được áp dụng rộng rãi nhất và phổ biến nhất

0
Nov 29th, 2015 5:43 PM

Anh chưa sử dụng kiểu clone bao giờ nhưng nếu là inheritance thì có 1 cách viết dùng prototype như sau.

var Human = function(name){
  this.name = name;
  this.print_name = function(){
   console.log(this.name);
  }
};

var Student = function(name, school){
  Human.call(this, name);
  this.school = school;
  this.print = function(){
   this.print_name();
   console.log(this.school);
  }
}

Student.prototype = Object.create(Human.prototype);

var s = new Student("Le Van Nghia", "BK Ha Noi");
s.print();

Còn nếu sử dụng ECMAScript 6 thì cách khai báo class và kế thừa đơn giản hơn nhiều với từ khoá class và extends

0
Nov 29th, 2015 5:23 PM

Mặc dù vẫn chạy đúng nhưng anh thấy phần closure người ta hay viết là

(function(){
  ***code here***
})();
0
Nov 29th, 2015 4:05 PM

Đoạn code đấy có thể khai báo ở bất kì class nào nhé. Nhưng để dễ quản lý thì bạn nên viết vào https://github.com/NghiaTran92/DemoDataBinding/blob/data_binding_part_2/app/src/main/java/com/nghiatt/demobinding/adapter/BindingAdapters.java để dễ quản lý nhé

0
Nov 27th, 2015 7:07 AM

rất hữu ích.

0
Nov 26th, 2015 11:07 PM

Thanks a về bài viết.A viết 1 bài về Architecture Android đi ạ..

0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.