Viblo Learning

DISCUSSIONS

Jan 5th, 2017 9:16 AM

Cảm ơn vì bài viết rất dễ hiểu.

0
Jan 4th, 2017 10:32 AM

Cảm ơn bạn đã góp ý, vụ query với enum là thiếu sót của mình khi không đề cập đến, mình sẽ cập nhật thêm 😄 Còn với tiêu đề thì mình vẫn muốn giữ nguyên, vì với 1 tính năng như Enum nhưng cần có nhiều điều cần lưu ý khi sử dụng, với mình thì điều đó khá nguy hiểm và cần cẩn thận khi sử dụng nếu ko muốn bị đứt tay 😄

0
Jan 4th, 2017 9:52 AM

Có một số điểm cần làm rõ ở đây. Thật ra con dao 2 lưỡi bạn đề cập thật chất không phải đến từ enum là do không hiểu về hoạt động của enum mà ra. Mà một khi không hiểu về điều gì đó thì cái nào cũng là nguy hiểm cả.

Cái thứ nhất, nguyên tắt là phải đặt giá trị mặc định cho DB trong trường hợp có thể. Hướng giải quyết bạn đề cập cũng ở chỗ... migration chứng tỏ enum "không có lỗi".

Cái thứ 2 điều mình mong đợi sẽ được đề cập trong bài viết thì lại không, ví dụ trong trường hợp human có 2 status enum status: [:alive, :dead]. Vậy chuyện gì xảy ra nếu thực hiện câu truy vấn như sau:

Human.where status: :alivvvvv

Thử xem giá trị trả về là gì nhé 😉 đây mới là cái đáng nguy hiểm nhất khi dùng enum.

0
Jan 4th, 2017 6:26 AM

Cái này mình có xài trên bản 5.2, nhưng bản 5.3 có Passport rồi mà chưa xài thử nữa ...

0
Jan 4th, 2017 4:29 AM

Cảm ơn anh đã chia sẻ bài viết rất hữu ích này

0
Jan 4th, 2017 3:50 AM

Thank you em 😃

0
Jan 4th, 2017 3:49 AM

Bài viết hay lắm ạ

0
Jan 4th, 2017 3:05 AM

Checklist trong bài này là chỉ đơn giản là một danh sách các mục cần lưu ý và áp dụng cho việc test tiếp cận thôi chị ạ. Đó chính là "các mục tiêu tổng thể, các bước test cần thiết, gợi ý test và các chú ý đặc biệt". Chứ không phải là một danh sách các case cụ thể cần kiểm tra như test case ạ.

0
Jan 4th, 2017 2:52 AM

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

0
Jan 4th, 2017 2:52 AM

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

▽埼玉県・群馬県の情報 ▽首都圏ニュース ▽きょうの料理 つまみ食い ▽「@(アッ!と)ほっと」「てくてく散歩」「笑顔見つけ隊」 などメイン特集

0
Jan 4th, 2017 2:40 AM

Mình nghĩ nên dẫn nguồn của bài viết gốc khi dịch lại http://blog.andrewray.me/react-es6-autobinding-and-createclass/

0
Jan 3rd, 2017 4:45 AM

Cám ơn bạn. Mình update ngắn gọn ở phía trên rồi nhé.

0
Jan 2nd, 2017 3:58 PM

Bài viết rất bổ ích 😄 Thank u tác giả 😃

0
Jan 2nd, 2017 3:37 PM

Cảm ơn tác giả , mih thấy bài viết rất bổ ích 😄

0
Dec 31st, 2016 10:32 AM

Bạn có thể viết thêm 1 bài tổng hợp khắc phục những điểm chưa tốt của ajax được không?

0
Dec 31st, 2016 9:03 AM

Bạn có thể liên hệ với mình qua email nhé. Mấy dịch vụ đó mình không dùng thường xuyên đâu bạn ạ 😄!

0
Dec 31st, 2016 3:43 AM

Bạn cho mình xin fb hay zalo gì để mình có thể liên lạc hỏi bạn về scraping bằng python được không? Cảm ơn

0
Dec 30th, 2016 2:19 PM

đang tìm cái này, cảm ơn chế

0
Dec 30th, 2016 10:50 AM

bạn có thể dùng pm2 , hoặc nodemon, hoặc forever để start ứng dụng .

0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.